Aidosti alueella

0

Tulevien aluevaalien yksi keskeisimmistä kysymyksistä on, missä tulevien hyvinvointialueiden päätökset tehdään? Varsinais-Suomessa on yhteensä 742 aluevaaliehdokasta, joista 75 ehdokasta tulee alueen suurimmasta kaupungista eli Turusta. Tulevaan hyvinvointialueen valtuustoon valitaan yhteensä 79 valtuutettua.

Ehdokaslista on varsin kattava ja sieltä löytyy varmasti jokaiselle sopiva ehdokas. Mielestäni yksi keskeisimmistä kriteereistä ehdokkaan valinnassa tulisi kuitenkin olla se, miten hyvin ehdokas kykenee edustamaan koko hyvinvointialuetta, eikä vaan osaa siitä.

Päätöksenteon keskittäminen Turkuun ei ole kenenkään etu, ei turkulaisten, eikä meidän pienemmillä paikkakunnilla asuvien. Perustettaviin hyvinvointialueiden valtuustoihin tulisi saada mahdollisimman kattava valtuutettujen joukko niin iän, ammatin, sukupuolen, mutta ehkä tärkeimpänä alueellisen edustavuuden näkökulmasta.

Turkulaisissa aluevaaliehdokkaissa ei ole mitään vikaa, päinvastoin. Ehdokkaiden joukosta löytyy suuri määrä nykyisiä kansanedustajia, valtuutettuja ja jopa entisiä ministereitä. Monella ehdokkaalla on sukua ja muita yhteyksiä alueen muilla paikkakunnilla, joten kokemusta ja näkemystä löytyy varmasti myös oman kotipaikkakunnan ulkopuolelta.

Olen itsekin entinen turkulainen ja olin mukana Turun kunnallispolitiikassa kahdeksan vuoden ajan. Suuremmissa kaupungeissa asuminen kaventaa väkisinkin maantieteellistä näkökulmaa, sillä oman kunnan sisällä tapahtuu valtavasti asioita ja tarjolla on erilaisia palveluita. Ei ikään kuin tarvitse lähteä ”merta edemmäs kalaan”.

En rehellisesti sanottuna ollut itsekään Turussa asuessani kovinkaan tietoinen siitä, mitä lähialueen kunnissa tapahtui, puhumattakaan maakunnan syrjäisempien seutukuntien asioista. Minulla ei ollut hajuakaan esimerkiksi Uudenkaupungin asioista saatikka palveluista ennen kuin aloitin täällä työt vuonna 2016.

Tulevien hyvinvointialueiden yksi keskeinen menestystekijä tulee olemaan se, miten kattavasti koko alue on edustettuna tulevissa valtuustoissa. Yhteistyön näkökulmasta tämä on myös haaste, mutta ennemmin se on mahdollisuus laajentaa omaa näkökulmaa, ottaa käyttöön parhaimmiksi havaittuja käytäntöjä sekä oppia muiden tekemistä virheistä.

Suosittelen siis pohtimaan omaa ehdokasvalintaa myös tästä alueellisen edustavuuden näkökulmasta ja valitsemaan ehdokkaan, joka edustaa aidosti koko aluetta ja jolla on näkemystä sekä kokemusta laajemmin hyvinvointialueen asioista kuin vain omalta kotipaikkakunnaltaan.

Laura Kontu

Kokoomuksen

aluevaaliehdokas