Ensimmäinen sähköveturin vetämä kuorma Yaralle helmikuun puolivälissä

0
Turku-Uusikaupunki-radalle kytkettiin sähköt jo viime kesänä. Ensimmäinen sähköveturin kuljettama kuorma siitä kulkee helmikuun puolivälissä.

Liikenteen lupaviranomainen Traficom myönsi torstaina käyttöluvan Turku–Uusikaupunki-junaradan sähköistykselle. Väyläviraston puolesta liikenteen saa siis aloittaa sähkövetoisella veturilla vaikka välittömästi.

– Sähköveturien käyttö kyseisellä rataosalla riippuu nyt operaattorista. Kaluston ja kuljettajien kiertoon liittyvä aikataulutus on ensin saatava selväksi ja tätä ei ole voitu tehdä ennakkoon, koska tarkkaa tietoa käyttöönottoluvan saamisesta ei ole ollut. Yaran tarpeiden takia sähköveturit tulevat käyttöön joka tapauksessa mahdollisimman nopeasti, Väyläviraston projektipäällikkö Harri Sakki toteaa.

Rataa operoivan VR Transpointin suunnittelu- ja kalustojohtaja Ilkka Anttila viestittää, että sähkövetoinen liikenne radalla käynnistyy helmikuun aikana.
– Jatkossa liikenne toimii Turku–Uusikaupunki-radalla lähtökohtaisesti pelkästään sähkövedolla, Anttila tiivistää.

Yara Uudenkaupungin tehtaan tehtaanjohtaja Teija Kankaanpää kertoo, että VR tarvitsee sähköisen liikennöinnin käynnistämiseen valmisteluaikaa. Todennäköisesti ensimmäinen sähkövetoinen kuljetus saapuu Yaralle maanantaina 14. helmikuuta.

– Saamme jatkossa kuljetettua lastia Yaran Siilinjärven ja Uudenkaupungin tehtaiden välillä sähkörataa pitkin ja ilman veturin vaihtoa. Tämä säästää aikaa, mutta tuo myös ilmastovaikutuksia, koska diesel-vetureista voidaan nyt luopua, Kankaanpää kertoo.

Kankaanpää arvelee, että vaunujen kierto Uudenkaupungin ja Siilinjärven välillä nopeutuu.
– Pystymme tarvittaessa siirtämään enemmän materiaalia, mutta purkuun ja lastaamiseen muutos ei vaikuta, Kankaanpää kertoo.

Uudenkaupungin radan sähköistystyöt tulivat valmiiksi jo lokakuussa ja alkuperäisen suunnitelman mukaan radan käyttöönoton piti tapahtua joulukuussa. Traficomin lupienkäsittelyssä oli kuitenkin ruuhkaa, joten lupa venyi.
– Väyläviraston ja urakoitsijoiden suunnalta radan sähköistyshanke eteni täysin aikataulussa ja 21 miljoonan euron kokonaiskustannus jopa hieman alittui, mutta tarkkoja lukuja en vielä tiedä, Sakki summaa.
– Kaikki sujui suunnitelmien mukaan ja hyvässä yhteistyössä Väyläviraston valitseman rakentajan kanssa, Kankaanpää kiittelee.

Väyläviraston sähköistämishankkeella ei ole enää muuta roolia kuin muutaman viimeistelytyön tekeminen. Väyläviraston kunnossapidosta vastaava yksikkö hoitaa jatkossa rataosuuden ylläpidon.
– Viimeistelytöiden valmistuminen ei vaikuta sähkövetokaluston liikennöintiin. Radan ympäristössä tehdään vielä vähäisiä siivoustöitä ja Hangonsaaressa Yaran alueella turvalaitteisiin liittyviä töitä, Sakki sanoo.

Yaran Teija Kankaanpäällä on myös Hangontien penkalla onkiville muistutus: sähköverkkoon kytketyt johtimet ovat hengenvaarallisia kalastajille.
– Kalastajien tulee tiedostaa sähkövirran vaara. Junaradan läheisyydessä ei saa onkia, heittää virveliä tai kalastaa niin, että kalastusväline olisi vaarassa osua radan sähköjohtoihin. Uhkana on hengenvaarallinen valokaari, Kankaanpää muistuttaa.

Kalastaminen on siis jatkossakin pengertien varrella sallittua, mutta onkea ja siimaa kannattaa heitellä junaradan vastakkaisella reunalla.