Esiopetuskokeilu on alkanut hyvin – 5-vuotiaat pikkueskarilaiset ovat ylpeitä asemastaan

0

Kaupungin varhaiskasvatuksen kolmessa yksikössä aloitti viime syksynä 38 uutta 5-vuotiasta esikoululaista. He osallistuivat koko Suomen laajuiseen kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun ja vajaan puolen vuoden kokemuksella näyttäisi siltä, että kokeilu on sujunut hyvin ja lapset ovat viihtyneet.

– Esiopetuskokeilu on käynnistynyt oikein mukavasti. Sekä lapset että aikuiset ovat innostuneita. Alussa oli pientä epätietoisuutta kaikesta, mutta sen jälkeen toiminta jäsentyi ja kaikki lähti rullaamaan mukavasti, Uudestakaupungista mukana olevan yksityisen päiväkoti Tiitiäisen johtaja Sane Mattila kertoo.

Saarnistossa sijaitsevan Satulinnan päiväkodin johtaja Tuula Stoor on Mattilan kanssa samoilla linjoilla. Toiminta käynnistyi nopeasti, mutta hyvin.

– Muodostimme lapsiryhmät eri tavalla kuin aikaisemmin eli keräsimme talon 5-vuotiaat samaan ryhmään. Kokeilun takia ei varsinaisesti tehty muita muutoksia, mutta korona toi mukanaan paljon muutoksia. Esimerkiksi viereisen Saarniston koulun kanssa tehtävä yhteistyö on nyt jäissä ja päiväkodin suunnitellut vierailut jäivät toteutumatta, Stoor sanoo.

Myllymäen päiväkodin johtajan Tarja Varjon mukaan opetushallituksen päätökset ja ohjeet tulivat vuosi sitten keväällä kunnille tiukalla aikataululla ja ne olivat vielä keskeneräisiä.

– Tämän takia kokeilu päiväkodissa alkoi ryminällä, mutta kaikesta on selvitty ja kokeilu on lähtenyt hyvin meilläkin käyntiin. Sen takia ei ole tehty erityisiä järjestelyitä tai muutoksia, Varjo lisää.

Kokeiluesikoulun opetussuunnitelman perusteissa korostetaan lapsilähtöistä, leikkiin ja tutkivaan havainnointiin perustuvaa pedagogiikkaa sekä lasten hyvinvoinnista huolehtimista. Kokemuksia on kyselty niin lapsilta, työntekijöiltä kuin vanhemmiltakin.

– 5-vuotiaat ovat todella innostuneita ja aktiivisia esikoululaisia. He ovat kovasti ylpeitä asemastaan. Vanhemmilta on tullut pelkästään positiivista palautetta ja esimerkiksi toiminnan ja opetuksen monipuolisuutta on kehuttu. Jätämme edelleen paljon aikaa leikille, jonka kautta lapset parhaiten oppivat tärkeitä taitoja, Mattila kuvailee.

– Ohjaajilla on toiminnasta hyvä fiilis. Myös lapset ovat hyvin motivoituneita ja heillä on itsetunto korkealla siitä, että he ovat jo 5-vuotiaina eskarilaisia. Vanhemmilta on tullut hyvää palautetta ja he ovat tyytyväisiä jo senkin vuoksi, että lapset ovat tyytyväisiä, Stoor lisää.

– Kokeilu on uutta meille kaikille, mutta lapset ovat ylpeitä siitä, että ovat jo viskarieskareita. Vanhemmat ovat kuunnelleet kiinnostuneina havaintoja, joita heidän lapsistaan on saatu alkukartoituksessa, Myllymäen päiväkodin varhaiskasvatuksen esiopettaja Jaana Suopajärvi kuvailee.

Lasten osaamiselle ei aseteta kokeiluesiopetuksessa oppimistavoitteita, mutta lasten lähtötasoa on selvitetty. Kaksi vuotta kestävässä esiopetuksessa kukin lapsi saa edetä oppimisessa omaan tahtiinsa.

– Teimme syksyllä 5-vuotiaiden arvioinnit. Emme tarkasti tiedä, kuinka Opetusministeriö seuraa lasten kehittymistä. Seurantatutkimuksen tämän vuoden vuosikello määrittää tulevat vaiheet, Mattila kertoo.

– Opetushallituksen alkumittauksessa teetettiin tabletilla tehtäviä lapsille. Siinä kysyttiin muun muassa sanoja, kirjaimia ja vähän laskutaitoja. Lapset pääsivät vastaamaan myös kysymyksiin heistä itsestään, Stoor kuvailee.

Stoor kertoo, että hänen yksiköissään opettajat ovat kehuneet esiopetuskokeilua varten kehitettyjä sähköisiä alustoja, joissa on esimerkiksi kokeiluryhmien yhteistä koulutusta ja etäpäiväkahveja. Sitä kautta kuulee kuulumisia ympäri Suomen.

– Jokainen lapsi oppii ja kehittyy omassa tahdissaan, joten lähdemme yksilöllisistä lähtökohdista, joita tuetaan mahdollisimman hyvin, Stoor lisää.

Satulinnan Stoor uskoo, että kaksivuotisen esiopetuskokeilun anniksi jää paljon hyviä kokemuksia. Se, että samat lapset ovat olleet jo ennen koulua yhdessä kaksi vuotta, helpottaa ryhmäytymistä.

– Ryhmäytyminenhän tapahtuu jo ensimmäisen vuoden aikana. Lapset oppivat tuntemaan toisensa ja keskustelemaan. Sen jälkeen voidaan keskittyä jo muihin asioihin, Stoor selventää.

Fakta
Esiopetuskokeilu

Esiopetuskokeilun kohderyhmää kuuluvat lapset ovat syntyneet 2016.
Koeryhmät on muodostettu satunnaisotannalla, eikä kunta ole voinut vaikuttaa valintoihin.
Kokeilun tarkoituksena on esimerkiksi vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta.
Kokeilun perusteissa on vahvistettu kestävään elämäntapaan liittyvää laaja-alaista osaamista.
Myös lasten monilukutaitoon ja matemaattisen osaamiseen liittyviä opetuksen tavoitteita on vahvistettu.
Kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun osallistuminen on maksutonta.
Kokeilu jatkuu toukokuun 2024 loppuun.
Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö