Hyvä yhteistyö takaa toimivat palvelut

0

Yrityksissä on jo pitkään “ulkoistettu” tuotteen tai palvelun kehittämistä myös asiakkaille. Asiakas on osallistunut tuote-/palvelukehitykseen esimerkiksi asiakaskyselyissä ja -raadeissa. Olennaista on, että avoimesti kerrotaan, miten kyselyt ja raadit ovat vaikuttaneet käytännössä.

Myös sosiaali- ja terveysuudistuksessa asiakkaan ja henkilöstön pitää voida vaikuttaa palvelujen kehittämiseen ja parantamiseen. Asiakkaalta on syytä kysyä, miten, missä ja milloin palvelu toimii hänelle parhaiten. Henkilöstöä on kuunneltava, koska sillä on paras kokemus arjen käytännön työstä.

Kaikkein tärkeintä on, että ihminen saa apua juuri silloin, kun sitä tarvitsee asuinpaikasta ja palveluntuottajasta riippumatta. Palvelun voi tuottaa hyvinvointialue, yrittäjä tai sote-alan järjestö.

Palvelujen laatua ja turvallisuutta on aina valvottava ja seurattava tuottajasta riippumatta, vaikka valvonnassa korostuukin palveluntuottajan oma vastuu. Toiminnan pitää aina olla asianmukaista ja turvallista

Toimivat palvelut syntyvät osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön yhteistyöllä. Tällä hetkellä puhutaan tiedolla johtamisesta, joka tarkoittaa ajantasaiseen ja laadukkaaseen tietoon perustuvaa päätöksentekoa organisaatiossa.

Tiedolla johtaminen auttaa kehittämään toimintaa ja kohdentamaan voimavaroja sinne, missä niistä saadaan suurin hyöty. Hyvä johtaminen ja uusien toimintatapojen kehittäminen henkilöstön kanssa parantaa sekä työntekijöiden hyvinvointia että palveluiden laatua.

Kuten monissa muissakin asioissa, niin tässäkin: Asiakkaiden, henkilöstön ja päättäjien avoin yhteistyö tuottaa parhaat tulokset.

Teija Leino (kok.)

yrittäjä, aluevaaliehdokas