Hyvinvointi on terveyttä ja turvaa!

0

Ensimmäiset hyvinvointialuevaalit ovat lähellä, sillä ennakkoäänestys on 12.–18.1. ja varsinainen äänestyspäivä on 23. tammikuuta. Silloin saamme selville tulevan aluevaltuuston kokoonpanon. Valitut päättäjät tulevat valitsemaan suunnan, miten arjen turvallisuutta eli sosiaali- ja terveys-, sekä pelastuspalveluita jatkossa ylläpidetään ja kehitetään maakuntamme alueella.

Ei ole lainkaan yhdentekevää, missä ja miten palveluita jatkossa järjestetään. Selvää on, että palveluiden pitää olla mahdollisimman lähellä ihmistä.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat palveluita, joita jokainen meistä joskus käyttää. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että palvelujen tarjonta on selkeää ja palvelut ovat helposti saavutettavissa, ilman pompottelua luukulta toiselle.

Palvelujen tuotannossa julkinen terveydenhuolto on toiminnan pääasiallinen tuottaja, mutta sitä täydentämään tarvitaan yksityinen ja kolmas sektori, jotta ihmiset pääsevät jonottamatta oikea-aikaisesti hoitoon. Jos palvelut eivät jostain syystä toimi on oltava mahdollisuus sujuvasti esimerkiksi palveluseteleillä valita ja vaihtaa palveluntuottajaa. Yksityisiä ja kolmannen sektorin palveluita tarvitsemme tukemaan ja kirittämään julkisia palveluja, jotta palvelut pysyisivät laadukkaina ja saavutettavina.

Nykyisen kaltainen palvelutaso tulee säilymään ainoastaan vastuullisella taloudenpidolla. Siksi alueen hallintoa ei tule kasvattaa yhtään suuremmaksi kuin on tarpeen. Maakuntavero esimerkiksi tulisi lisäämään hallintoa, lisäisi alueiden välistä eriarvoisuutta ja todennäköisesti myös kiristäisi työn verotusta. Siksi maakuntaveroa ei tule ottaa käyttöön. Huonosti hoidettu talous johtaa vääjäämättä palvelujen karsimiseen tai verojen nostoon ja sitähän me emme halua.

Näissä aluevaaleissa tullaan ratkaisemaan se, millä tasolla arjen turvallisuutemme tulee jatkossa olemaan. Siksi näissä vaaleissa kannattaa äänestää.

Raimo Löfstedt

Aluevaaliehdokas kok.

Kaupunginhallituksen

puheenjohtaja

Maakuntavaltuuston jäsen