Hyvinvointialueelle siirtyvä henkilöstö

0

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle siirtyy vuoden 2023 alusta lukien noin 21 000–23000 työntekijää alueen kunnista ja kuntayhtymistä. Kyse on siis historiallisen suuresta työnantajavaihdostilanteesta.

Hyvinvointialueelle siirtyvä henkilöstö tuottaa meille kaikille tärkeitä – jopa elintärkeitä palveluita – sairaanhoitoa, palo- ja pelastuspalveluita, hoivaa ja muita sosiaalipalveluita. Nämä palvelut muodostuvat palveluketjuista, joiden jokainen lenkki on tärkeä, jotta palveluista syntyy turvallinen ja laadukas kokonaisuus.

Marinin hallitus on todennut, että pääosan palveluista tulee olla hyvinvointialueen itsensä tuottamia. Tätä kannatan lämpimästi – haetaanhan uudistuksessa leveämpiä hartioita tuottaa palveluita, eikä niitä löydy, jos palvelut hajautetaan monille tuottajille. Yksityiset ja kolmannen sektorin palvelut toki tukevat ja täydentävät julkisia palveluita jatkossakin.

Jotta hyvää ja turvallista hoitoa ja hoivaa voidaan antaa sairaille tai vanhuksille/vammaisille, on oltava puhtaat ja kunnossa olevat tilat ja välineet. Eli laitoshuolto, välinehuolto ja kiinteistönhoito/tekniset palvelut luovat edellytykset laadukkaille palveluille niin hoidossa, hoivassa kuin palo- ja pelastustoimessakin.

Tarvitaan myös ruokaa asiakkaille laitoksissa, eikä henkilökuntakaan syömättä jaksa, eli ruokahuoltokin on edellytys laadukkaiden palveluiden tuottamisessa. Palveluketjujen tulisi olla eheitä, yhden työnantajatahon päätösvallan ja työnjohto-oikeuden piirissä. Tästä syystä en lähtisi ulkoistamaan tai yhtiöittämään näitä peruspalveluita.

Tämä massiivinen uudistus huolettaa henkilöstöä. Se on ymmärrettävää ja odotettavaa. Moni pohtii, mitä muutoksia on tulossa? Kuka siirtyy hyvinvointialueelle ja kuka jää kuntaan? Onko työpaikka jatkossakin se yksikkö, jossa kukin nyt työskentelee ja jatkaako työkaveritkin siellä, vai muuttuuko työpaikka. Mitä tapahtuu palkalle, työsuhde-eduille, työajoille?

Nämä ovat perusteltuja kysymyksiä, kun n. kolmestakymmenestä erillisestä organisaatiosta muodostetaan yksi kokonaisuus ja kun hyvinvointialueelle siirtyvän työntekijän työsuhteen ehtoja aletaan harmonisoida. Huoli ei ole aiheeton!

Jotta henkilökunta voi luottaa siihen, ettei epätoivottuja yllätyksiä tule, pitää tiedottamisen olla avointa ja ajantasaista, mielellään ennakoivasti tilannetta valottavaa. Aluevaaleissa valittavien päättäjien on pidettävä huoli, että henkilöstö otetaan mukaan valmisteluun ja tiedottaminen valmistelun etenemisestä varmistetaan kunnissa ja kuntayhtymissä. Myös kuntapäättäjien on siis osaltaan huolehdittava, että tieto kulkee ajantasaisena nyt, kun uudistus etenee vauhdilla.

Vain hyvinvoiva henkilöstö voi tuottaa laadukkaita palveluita. Hyvä johtaminen, kilpailukykyinen palkkaus, riittävä henkilöstö ja työskentelyolosuhteisiin panostaminen lisäävät alan vetovoimaisuutta. Nyt tulee panostaa myös tiedottamiseen muutoksen etenemisestä ja vähentää näin henkilöstön epätietoisuutta!

Janne Sjölund

Aluevaaliehdokas SDP

Kaupunginvaltuuston jäsen,

Uusikaupunki

Kaupunginhallituksen jäsen,

Uusikaupunki