Hyvinvointialueenvaltuutettu

0

Uudet aluevaltuustot aloittavat ahkeroimisen maaliskuun alussa. Useimmilla valtuutetuilla on kokemusta omien kuntien ja kaupunkien valtuustoissa. Nyt heillä alkaa uusi aikakausi, jolloin pitää unohtaa ne oman kulmakunnan asiat, ja alkaa katsella koko maakuntaansa kokonaisuutena.

Olen varma siitä, että sellainen hyvinvointivaltuutettu tulee saamaan suuren arvostuksen, jos hän katsoo aluetta kokonaisuutena, eikä ainoastaan ”oman kotinurkan” kautta. Nurkkakuntavaltuutetun yhteistyön mahdollisuuset eivät anna hyviä edellytyksiä koko valtuustotyölle.

Hyvinvointialueen valtuutetun tulee myös ymmärtää, ettei hän ole jonkun ammattikunnan edunvalvojaksi valittu, vaan koko hyvinvointialueen väestön. Ammattikunnan edunvalvonta tehdään aivan muissa pöydissä kuin aluevaltuustossa.

Hyvinvointialueet vaativat melko lailla uudenlaista ajattelua ja ideointia. Meillä Suomessa ei ole ollut käytössä tällaista väliportaan demokraattista hallintoa, kuten muualla läntisen Euroopan maissa.

Mielenkiintoista on se, miten kuntien ja kaupunkien merkitys tulee muuttumaan. Kuntien rajat tulevat hämärtymään ja osittain varmaankin häipymään. Tämä tapahtuu sosiaali- ja terveystoimen kohdalla, ja palo- ja pelatustoimi on jo alueella.

Mielenkiintoista on se, että mitä muutoksia tulevaisuus tuo kunnan toimialaan, ja tapahtuuko niiden järkeviä yhdistymisiä. Monessa Euroopan maassa kunnalla ei ole lainkaan palvelutehtäviä.

Toivotan kaikille hyvinvointivaltuutetuille onnea ja menestystä tulevaisuuden hallintoon. Muistakaa, että Suomi on maapinta-altaan suuri, meitä on vähän, rahaa on kohtuullisesti ja kaikkien kuuluu saada samantasoiset palvelut.

Pertti Pokki

Laitila