Hyvinvointialueita rakennetaan jo – missä palveluistamme jatkossa päätetään?

0

Organisaatiorakenteet eivät yleensä ole kovin kiinnostavia, mutta hyvinvointialueen ja sen päätöksentekoelinten malli on mielestäni tärkeä ja vaikuttaa siihen, minkälainen hyvinvointialue meille Varsinais-Suomeen syntyy.

Organisoitumismalliksi pohdittu ikäkaarimalli on uudenlainen tapa järjestää palveluita ja pakottaa yhteistyöhön ja siihen tavoiteltuun integraatioon. Ikäkaarimallissa esim. ikäihmisten palvelut nähdään yhtenä kokonaisuutena, joka takaa sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdistymisen. Myös lapsia koskeva päätöksenteko on koottu yhteen kokonaisuuteen, jotta kuntien sivistystoimen ja hyvinvointialueelle siirtyvien sosiaalipalveluiden välinen yhteistyö toimii jatkossakin.

Luottamushenkilötoimielimistä näyttäisi tulevan valitettavasti varsin suppeat huomioiden hyvinvointialueen valtava koko ja sen keskeinen merkitys ihmisten arjessa. Se tarkoittaa helposti sitä, että valta keskittyy. Esim. hyvinvointialueen hallituksesta tulee todella merkittävä vallan käyttäjä.

Huolena on, miten alueiden ääni saadaan kuulumaan jatkossa. Valittavassa lautakuntamallissa voisi olla mahdollista saada alueilta yhteinen edustus lautakuntaan, mutta riittääkö se, jos kaikilla kunnilla ei ole lainkaan edustusta hyvinvointialueella?

Hyvinvointialueen tulevassa organisaatiomallissa ratkaistaan siis päätöksenteon toimielinrakenne ja palvelutuotannon organisoiminen. Näissä elimissä taas päätetään, tuleeko hyvinvointialueesta palvelujen tuottaja vai painotetummin palvelujen ostaja.

Kun organisaatiomalli saadaan rakennettua ja jos, niin kuin pelättävissä on, valta keskittyy, on aluevaaleilla valtava merkitys sille, ketä niihin harvoihin luottamuspaikkoihin valitaan. Vallan keskittäminen ei ole hyvä juttu, mutta jos niin tapahtuu – kenelle haluaisit valtaa antaa?

Niille, jotka haluavat säilyttää julkisille palveluille perustuvan hyvinvointiyhteiskunnan, jolloin hyvinvointialue tuottaa itse pääosin palvelut. Vai antaisitko vallan niille, jotka näkevät hyvinvointialueen lähinnä palvelujen järjestäjänä ja ovat valmiit luopumaan julkisten palveluiden säilymisestä pääosassa?

Organisaatiomallin merkittävyys tulee näkyviin vasta vaalien jälkeen. Sinä voit vaikuttaa äänestämällä paikallisia ehdokkaita, muistathan siis äänestää!

Janne Sjölund

Aluevaaliehdokas SDP

Kaupunginvaltuuston jäsen

Kaupunginhallituksen jäsen