Janne Sjölund on Ugin äänikuningas – konkari sai ääniä koko maakunnasta

0
Janne Sjölund (sd.) sai eniten ääniä Vakka-Suomesta.

Pitkäaikainen kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Janne Sjölund (sd.) oli Vakka-Suomen äänikuningas sunnuntaina päättyneissä aluevaaleissa.

– Äänimäärä tuntuu hyvältä ja vetää nöyrän kiitolliseksi, mutta tästähän se varsinainen työ vasta alkaa. Valtuutetut aloittavat yhdessä koko maakunnan hyvinvointialueen rakentaminen ja tekevät siitä mahdollisimman toimivan kaikille. Vaalit olivat varmaankin savotan helpoin vaihe, koska nyt on käärittävä hihat ylös ja aloitettava alueen rakentaminen yhteistyössä, Sjölund summaa.

Sjölund lähtee rakentamaan hyvinvointialuetta, joka olisi kaikille asukkaille mahdollisimman hyvä. Hän aikoo tuoda esiin aluenäkökulmaa ja sosialidemokraattista ajatusmaailmaa.

– Työntekijöiden hyvinvointi sekä asukkaiden palveluiden saanti ovat tärkeitä näkökulmia, ne myös täydentävät toisiaan. Henkilöstön mukaanotto ja sitouttaminen heidät toiminnan valmisteluun on aidosti keskeinen asia. Ei hyvinvointialueiden työ onnistu, jos kaikki lähtevät valtuustoihin junttaamaan sitä omaa siltarumpuaan, Sjölund lisää.

Sjölund on 59-vuotias psykiatrinen sairaanhoitaja ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin JHL:n pääluottamusmies sekä Vakka-Suomen alueen työsuojeluvaltuutettu. Hänellä on yli 40-vuotinen ura erikoissairaanhoidon palveluksessa.

– Minulla on aluevaltuustossa useampia rooleja. Näen asioita sekä työntekijän, heidän edustajansa että valtuutetun näkökulmasta. Rooliani on vielä alkuvaiheessa vähän vaikeaa arvioida tai hahmottaa. Lähden kuitenkin siitä, että taustani on voimavara, koska voin ajatella asioita eri näkökulmista. Isoissa kokonaisuuksissa roolillani on aika vähän merkitystä, mutta se voi tulla vastaan esimerkiksi henkilöstöasioissa, joissa jäävään itseni tarvittaessa, Sjölund summaa.

Aluevaltuustoon valitut alkavat rakentaa hyvinvointialueen pohjakiveä ja ensimmäisenä on ratkaistava organisaatiorakenne, joka uutta järjestelmää jatkossa pyörittää.

– On valittava suunta, mihin aletaan kulkea ja mitä tavoitellaan. Valtuustoon valitut eivät kuitenkaan vuodessa rakenna asioita valmiiksi. Tietojärjestelmät tulevat toki vastaan matkan varrella, mutta ensin on huolehdittava, että työt jatkuvat sujuvasti, palkat saadaan maksettua ja palvelutuotanto toimii. Eteen tulee myös suuria kysymyksiä esimerkiksi kilpailutuksesta. Kilpailutetaanko asioita jatkossa sairaanhoitopiirin, alueen vai kaupungin tasolla, Sjölund listaa.

Koko Varsinais-Suomen äänestysprosentti oli 49,5 ja uusikaupunkilaiset äänestivät hieman tätä laiskemmin, koska paikallinen äänestysprosentti jäi 44,2:een. Nukkuvien puolueen osuus oli näissäkin vaaleissa kaikkein suurin.

– Äänestysprosentin pienuus on huolenaihe demokratialle, mutta kaikilla oli mahdollisuus vaikuttaa, joten vaalit olivat siinä mielessä demokraattiset. Kuitenkin mitä pienempi joukko äänestykseen osallistuu, sitä vähemmän tulos kuvaa ihmisten aitoa näkemystä ja tarvetta, Sjölund pohtii.

Uudestakaupungista aluevaltuustoon nousee kolme henkeä. Sjölundin mukaan tulos on hyvä, mutta olisi voinut olla parempikin.

– Kolme oli lopulta aika realistinen määrä. Listavaalit ovat kuitenkin aina yllätykselliset, joten on pienestä kiinni, kenen puoleen oman alueen väki kallistuu. Uusikaupunki on pääalueeni ja kotikuntani, mutta olen koko maakunnan edustaja, koska ääniä tuli niin laajalta alueelta, Sjölund sanoo.