Junaradan sähköistykselle käyttölupa – Sähkövetureiden liikennöintiaikataulu riippuu nyt operaattorista

0
Diesel-käyttöiset veturit ovat jäämässä historiaan Turku-Uusikaupunki-junaradalla.

Liikenteen lupaviranomainen Traficom myönsi torstaina käyttöluvan Turku–Uusikaupunki-junaradan sähköistykselle. Väyläviraston puolesta liikenteen saa siis aloittaa sähkövetoisella veturilla vaikka välittömästi.

– Sähköveturien käyttö kyseisellä rataosalla riippuu nyt operaattorista. Kaluston ja kuljettajien kiertoon liittyvä aikataulutus on ensin saatava selväksi ja tätä ei ole voitu tehdä ennakkoon, koska tarkkaa tietoa käyttöönottoluvan saamisesta ei ole ollut. Yaran tarpeiden takia sähköveturit tulevat joka tapauksessa mahdollisimman nopeasti, Väyläviraston projektipäällikkö Harri Sakki toteaa.

Sakin mainitsema radan operaattori on siis käytännössä VR. Uudenkaupungin radan sähköistystyöt tulivat valmiiksi jo lokakuussa ja alkuperäisen suunnitelman mukaan radan käyttöönoton piti tapahtua joulukuussa. Traficomin lupienkäsittelyssä oli kuitenkin ruuhkaa, joten lupa venyi.

– Väyläviraston ja urakoitsijoiden suunnalta radan sähköistyshanke eteni täysin aikataulussa ja 21 miljoonan euron kokonaiskustannus jopa hieman alittui, mutta tarkkoja lukuja en vielä tiedä, Sakki summaa.

Väyläviraston sähköistämishankkeella ei ole enää muuta roolia kuin muutaman viimeistelytyön tekeminen. Väyläviraston kunnossapidosta vastaava yksikkö vastaa jatkossa rataosan ylläpidosta.

– Viimeistelytöiden valmistuminen ei vaikuta sähkövetokaluston liikennöintiin. Radan ympäristössä tehdään vielä vähäisiä siivoustöitä ja Hangonsaaressa Yaran alueella turvalaitteisiin liittyviä töitä, Sakki sanoo.

Väylävirasto on jo aiemmin sähköistänyt Yaran Siilinjärven tehtaalle vievän Siilinjärvi–Ruokosuo-radan. Sakki kertoo, että tällä hetkellä Yara pystyy hyödyntämään sähkövetokalustoa Siilinjärven ja Uudenkaupungin välisiin rautatiekuljetuksiin.

– Hankkeen valmistuminen parantaa rautatiekuljetusten kustannustehokkuutta ja vähentää liikenteen aiheuttamia haitallisia päästöjä, Sakki lisää.

Fakta
Turku–Uusikaupunki-ratahanke

Rata sähköistettiin koko matkalta eli 69 kilometrin osuudelta.
Hanke sisältää myös Yaran Hangonsaaren lisäraiteen osuuden.
Radan varrelle on rakennettu turva-aitoja esimerkiksi kallioleikkauksiin ja Hangonsaareen.
Radan varrelle rakennettiin sähkönsyöttöasemat esimerkiksi Nousiaisiin ja Vehmaalle.
Sähkö kytkettiin asemille viime kesänä.
Sähköradan rakentaminen tehtiin pääosin yöaikaan, ettei päivisin kulkeva liikenne häiriinny.
Radan sähköistys pienentää jatkossa kuljetuskustannuksia, koska veturinvaihto poistuu.
Liikenne on tähän asti kulkenut radalla vain dieselvetureilla.
Radalla kuljetetaan Yaran Siilinjärven tehtaalta Uuteenkaupunkiin fosforihappoa ja lannoitteita.
Uudestakaupungista Siilinjärvelle puolestaan kulkee typpihappoa.
Vainikkalasta Uuteenkaupunkiin kuljetetaan ammoniakkia ja bulkkitavaraa.
Täyden raaka-ainejunan vetämiseen on tarvittu kolme dieselveturia.
Hankkeen kokonaiskustannus oli 21 miljoonaa euroa.
Rata on sähköistyksen lisäksi myös perusparannettava lähivuosina.
Lähde: Väylävirasto