Kalasataman yrittäjä vaatii oikaisua tontti- ja vuokra-asiassa – kaupunki jatkaa kuulemisella

0
Selkämeren Jään toimitusjohtaja Henri Lomppi (vasemmalla) ja Kalasataman Kiinteistöt -yhtiön Juhani Salminen ovat tyytyväisiä siihen, että sillikonttorilta vapautuneisiin tiloihin tulee uutta kalanjalostustoimintaa.

Kalasataman Kiinteistöt Oy vaatii oikaisua kaupunginhallituksen joulukuiseen päätökseen. Kaupunginhallitus päätti silloin asemakaavamuutoksen käynnistämisestä Suukarin alueella sekä siihen liittyvistä tonttijärjestelmistä. Samalla kaupunki päätti, ettei se myy tonttia, eikä jatka vuokraoikeutta Kalasataman Kiinteistöt Oy:lle nykyisen vuokrasopimuksen jälkeen.

Nyt Kalasataman Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Juhani Salminen vaatii, että kaupunginhallituksen päätökset kumotaan ja tontti myydään hänen yritykselleen. Jos tonttia ei myydä hänelle, niin nykyistä vuokrasopimusta tulisi jatkaa 30–50 vuodella. Lisäksi Salminen toteaa, ettei yritys luovu vuokraoikeudestaan ennen sen päättymistä syyskuussa 2026, koska rakennusta tarvitaan varastokäyttöön.

Kaupunkisuunnittelun mukaan kaupunginhallituksen päätös on Kalasataman Kiinteistöjen edustajan kanssa käytyjen neuvotteluiden mukainen ja asemakaavatyötä on tarkoituksen mukaista jatkaa. Asemakaavoituksen tavoitteena on sovittaa alueella olevien toimintojen tarpeet yhteen siten, että kaikkien näkemyksiä kuullaan toimivan kokonaisuuden muodostamiseksi. Kalasataman Kiinteistöjen tarvitsema ja kaupunkisuunnittelun kanssa neuvotteluissa sovittu varastotila on mahdollista sijoittaa asemakaavan muutoksen jälkeen muodostettavalle alueelle.

Kaupunkisuunnittelun mukaan kaupungin ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa joulukuussa tehtyä päätöstä ja luopua tontista, koska se on periaatepäätöksellä jo vuonna 2004 katsottu tarpeelliseksi varata sataman laajentumisalueeksi. Sen jälkeen sataman liikennemäärät ovat kasvaneet ja toimintojen edelleen laajentuessa tilantarve on olemassa. Kaupunginjohtajan ehdotuksena kaupunginhallitukselle oli, että se hylkäisi oikaisuvaatimuksen.

Jari Valkonen (ps.) esitti maanantain kaupunginhallituksessa, että Juhani Salminen ja kaupungin kiinteistöinsinööri Leena Viljanen kutsutaan kaupunginhallituksen kokoukseen kuultavaksi asiassa. Seppo Nikula (kok.) kannatti Valkosen ehdotusta. Äänin 5–4 hallitus päätti Valkosen ehdotuksen mukaisesti.

Kari Koski (sd.) ja Hanna Vuola (kesk.) poistuivat yhteisöjääviyssyistä kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. Pohjaehdotuksen puolesta äänestivät Merja Koski (sd.), Heli-Päivikki Laurén (sd.), Janne Sjölund (Sd.) ja Raimo Löfstedt (kok.). Valkosen ehdotuksen puolesta äänestivät Rauno Aaltonen (kesk.), Laura Kontu (kok.), Nikula ja Sami Virtanen (ps.).