Kaupungin vetovoimaa selvitetään kyselyllä

0
Seutukaupunkien vetovoimatutkimus tehtiin viimeksi keväällä 2019, ja nyt alkava tutkimus on seurantaa aiemmalle.

Seutukaupungit toteuttavat yhdessä vetovoimatutkimuksen, jolla selvitetään seutukaupunkien tunnettuutta ja niihin liittyviä mielikuvia. Seutukaupungit ovat oman talous- ja palvelualueensa keskuksia tai keskuspareja. Kyselytutkimus toteutetaan tammi-helmikuussa. Uusikaupunki on oman alueensa seutukaupunki.

Tutkimuksen sisältö noudattaa pitkälti aiempaa vetovoimatutkimusta, mutta lisäksi mukana on kysymyksiä, joilla kartoitetaan vastaajien näkemyksiä pandemia-ajan vaikutuksista seutukaupunkien houkuttelevuuteen mahdollisina asuinpaikkoina.

– Seutukaupungit tarjoavat edellytykset hyvään ja sujuvaan arkeen, jossa tarvittavat palvelut ovat lähellä ja kulkeminen helppoa, jolloin niin sanotusti aikaa jää myös elämiseen. Erilaisten etätyömahdollisuuksien lisääntyminen tuo myös uusia mahdollisuuksia valita asuinpaikkansa, mikä monessa tapauksessa voi olla seutukaupunkien etu, Uudenkaupungin elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen kommentoi.

Suomen teollisuudesta merkittävä osa sijaitsee seutukaupungeissa. Teollisuuden kriittisin tuotannontekijä on tänä päivänä osaavan työvoiman saatavuus tehtaille ja tuotantolaitoksiin.

– Teollisuudella on keskeinen merkitys koko Suomen hyvinvoinnin kannalta, mikä korostaa seutukaupunkien roolia ja tarvetta turvata niiden kyky tarjota tuotannon kasvua edistävä toimintaympäristö. Siksi seutukaupunkien vetovoimatekijöitä on tarpeen aika ajoin selvittää ja tuoda enemmän esille, Heinonen jatkaa.

Seutukaupunkien vetovoimatutkimus tehtiin viimeksi keväällä 2019, ja nyt alkava tutkimus on seurantaa aiemmalle. Kyselyyn voi vastata Uudenkaupungin kaupungin verkkosivuilta löytyvän linkin kautta.