Kaupunki jatkaa sote-alan hälytysrahojen korotusta

0
Varhassa maksetaan ensimmäiset palkat 13.1.

Maanantaina kokoontunut kaupunginhallitus päätti, että sosiaali- ja terveysalan paikalliseen sopimukseen tehdään määräaikainen muutos hälytysrahojen korottamisesta. Tämän vuoden loppuun saakka hälytysrahan perustaso eli 40 tai 60 euroa nostetaan 80:een euroon. Korotettua hälytysrahaa sovelletaan myös koronaan liittyvien työtehtävien hoitoon.

Kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen hoiva- ja hoitohenkilöstölle on maksettu tarvittaessa hälytysrahaa. Sitä maksetaan esimerkiksi silloin, jos työntekijä suostuu tekemään kaksi peräkkäistä työvuoroa tai työntekijä jää oman työvuoronsa jälkeen korvaamaan toista henkilöä ja tekee poisjääneen henkilön koko työvuoron. Hälytysrahaa maksetaan myös, jos työnantaja kutsuu työntekijän töihin tai työntekijää pyydetään vaihtamaan työvuoroa yhden vuorokauden sisällä työhön kutsusta.

Koronan tuoman tilanteen ja sijaisten heikentyneen saatavuuden takia kaupungissa on maksettu hälytysrahoja viime kesälomakaudella määräaikaisesti korotettuna. Korotetun hälytysrahan suuruus on ollut 80 euroa ja sitä on maksettu viime vuoden loppuun asti. Ammattijärjestöt Tehy, JHL ja Super esittivät hälytysrahan korottamista ja neuvottelun tuloksena työnantajan ja järjestöjen edustajat päätyivät yksimielisesti esittämään hälytysrahan määräaikaista korotusta myös tälle vuodelle.

Työnantajan ja henkilöstön näkemyksen mukaan sijaisten hankinta on helpottunut korotetun hälytysrahan myötä. Tämän vuoden korotetun hälytysrahan kustannusvaikutus on arviolta 8 000 euroa.