Kuntosalit saavatkin pitää ovensa auki ainakin toistaiseksi

0
Kuntosalit saavat avata ovensa, ainakin toistaiseksi.

Turun hallinto-oikeus on välipäätöksellään keskeyttänyt Lounais-Suomen aluehallintoviraston 29.12. tekemän päätöksen täytäntöönpanon kuntosaleja ja muita yksilöurheiluun tai -liikuntaan käytettäviä sisäliikuntatiloja koskevilta osin. Päätöksellään aluehallintovirasto oli tartuntatautilain nojalla määrännyt tiloja suljettaviksi Satakunnan ja Varsinais-Suomen kuntien alueella 15.1.2022 asti.

Käytännössä päätös tarkoittaa sitä että kuntosalit saavat avata ovensa välittömästi.

Nyt tehty välipäätös liittyy useampaan hallinto-oikeudessa vireillä olevaan, aluehallintoviraston mainittuun päätökseen kohdistuvaan valitusasiaan. Hallinto-oikeus ratkaisee valitusasiat myöhemmin.