Mennään äänestämään!

0

On ainakin neljä syytä äänestää aluevaaleissa:

1) Eduskunta päätti 16 vuoden selvityksen jälkeen yhdistää maakunnissa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen samaan organisaatioon, pois kuntien vastuulta. Varsinais-Suomeen luodaan yhtenäinen runsaan 20 000 työntekijän joukko. Siitä tulee alueen henkilömäärältään ylivoimaisesti suurin organisaatio, siksi ei ole yhdentekevää kuka päättää kuinka se toimii.

2) Valtio antaa alkuvaiheessa sote-alueiden toiminnalle rahat käyttöön. Nyt vaaleilla valittava aluevaltuusto päättää, mihin ja kuinka rahat käytetään. On tärkeää, että valituilla on myös taloudellista ymmärrystä.

3) Uusi toimija vastaa kyseisistä palveluista koko Varsinais-Suomen alueella. Huolehtikaamme, että jokaisesta seutukunnasta (Vakka-Suomi, Salon seutu, Turunmaa ja Loimaan seutu) saadaan vahva edustus äänestämällä paikallisia ehdokkaita.

4) On selkeää etua, jos uusilla edustajilla on kokemusta organisaatioiden rakentamisesta ja kehittämisestä. Vankan kokemuksen merkitys korostuu erityisesti alueiden käynnistysvaiheessa.

Hyvät varsinaissuomalaiset, käyttäkää ehdottomasti äänivaltaanne.

Patistaa

Mauri Kontu

Keskusta