Miksi yritykset tarvitaan mukaan sote-uudistukseen

0

Sosiaali- ja terveysalan ns. sote-uudistus on viimein toteutumassa. Vuoden 2023 alussa aloittavat 21 maakunnallista hyvinvointialuetta. Kyse on julkisten palveluiden kaikkien aikojen suurimmasta uudistuksesta. Varsinais-Suomessa on kyse vuositasolla yli 2 miljardin euron rahasummasta ja yli 20 000 henkilön työpanoksesta. Tammikuussa valittavat aluevaltuustot ovat paljon vartijoina, koska he tulevat päättämään miten palvelut jatkossa tuotetaan.

Sote-uudistuksen tavoitteena on ollut tehostaa palveluita ja tuoda kustannussäästöjä. Nämä tavoitteet eivät ikävä kyllä nyt ole toteutumassa. Uudistus on menossa pahasti pieleen. Uusi organisaatio tulee lisäämään byrokratiaa, se etäännyttää johtamisen entisestään ja kustannukset kasvavat. Tämä johtaa veronkorotuksiin ja kasvun hiipumiseen. Suomen kilpailukyky ja koko hyvinvointivaltio on vaarassa.

Syynä on se, että julkinen palvelutuotanto on tosiasiassa monopoli, joka ei ole aidosti kiinnostunut kustannuksista. Julkisessa palveltuuotannossa ei ole kannustimia, resursseja eikä ohjausmekanismeja kehittää palveluita. Se ei tunne tuottamiensa palveluiden yksikköhintoja eli todellisia kustannuksia.

Julkinen palvelu ole aidosti kiinnostunut asiakkaasta, koska asiakas on johdolle kustannus ja henkilöstö kuluerä. Lisäksi työntekijät elävät suljetuissa hierarkioissa, joissa johtaminen on puutteellista eikä henkilöstö pääse vaikuttamaan työhönsä. Upea, osaava ja ahkera hoitohenkilöstö on ainoa, mikä on pitänyt toimintaa pystyssä tähän saakka.

Tehokkain tapa kehittää palveluita, parantaa asiakastyytyväisyyttä ja johtamista sekä tuoda kustannussäästöjä, on ottaa markkinatalous mukaan toimintaan. Se tapahtuu ottamalla yksityiset yritykset merkittävästi mukaan osaksi palvelutuotantoa. Hyvinvointiala HALI ry:n 3.11.2021 julkaiseman selvityksen mukaan julkisesti tuotettu hoiva aiheuttaa jopa 43 % suuremmat kustannukset kuin yksityisesti tuotettu hoiva.

Kilpailu yksityisten yritysten kanssa tuo kustannus- ja laatuvertailtavuutta julkisiin palveluihin. Kilpailu yksityisten toimijoiden kanssa osaajista parantaa hoitotyön johtamista ja laatua. Yritysten keskinäinen kilpailu pakottaa kehittämään asiakkaiden innovatiivisia ja uusia laadukkaita palveluita. Asiakas nousee keskiöön, mikä on mielestäni sote-uudistuksen tärkein päämäärä.

Jyrki Hakkarainen

varatuomari

Varsinais-Suomen Yrittäjät

puheenjohtaja

aluevaaliehdokas (kok.)