Monitoimijatalo Wintterin rakentaminen alkaa – Uusikaupunki ja SRV allekirjoittivat hankintasopimuksen

0
Hankkeen urakoitsija ja palveluntuottaja on SRV Rakennus Oy. Wintterin arkkitehtisuunnittelun on toteuttanut Arkkitehdit von Boehm-Renell Oy.

Uudenkaupungin kaupunki ja SRV ovat allekirjoittaneet hankintasopimuksen, joka käynnistää sivistys- ja hyvinvointikeskus Wintterin rakentamisen. Työt alkavat heti tammikuussa purku- ja maanrakennustöillä. Rakennus on uusikaupunkilaisten käytössä vuoden 2025 helmikuussa.

Maanantaina allekirjoitetulla hankintasopimuksella sinetöitiin Wintterin rakennustöiden aloitus. Sopimus koostuu rakentamisen aikaisesta KVR-urakkasopimuksesta sekä rakentamisen jälkeisestä 20-vuotisesta palvelusopimuksesta. Palvelusopimuksessa on lisäksi viiden vuoden optio.

Wintteri toteutetaan elinkaarimallilla, jossa SRV sitoutuu rakentamaan kiinteistön sekä huolehtimaan sen kunnosta ja ylläpidosta seuraavat 20 vuotta. Urakkasopimuksen arvo on 59,7 miljoonaa euroa ja elinkaaripalvelujakson arvo 28,2 miljoonaa euroa.

– Uudenkaupungin kaupungilla on luja tahto satsata asukkaidensa hyvinvointiin, sivistyspalveluihin ja koko seutukunnan elinvoimaan. Yksi kuntien perustehtävistä on eriarvoisuuden vähentäminen ja terveyserojen kaventaminen. Liikuntapalveluiden lisäksi myös sivistyspalveluiden tiedetään edistävän asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Uuden monitoimijatalon rakentaminen tukee merkittävästi näitä tavoitteita, kaupunginjohtaja Atso Vainio sanoo.

Wintterin työmaalla on jo alkuvuodesta 2022 tehty valmistelevia töitä ja muun muassa aidattu työmaa-aluetta. Ensimmäiset merkit varsinaisista rakennustöistä näkyvät kaupunkilaisille purkuun ja maanrakennukseen liittyvänä työmaaliikenteenä.

Valitusprosessista johtuneen viivästyksen aikana työstettiin yhdessä käyttäjien kanssa sisätilojen ja toiminnan suunnittelua sekä energia- ja rakennusteknisten ratkaisujen suunnittelua. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi lopulta valituslupahakemukset, jotka koskivat Wintterin asemakaavaa ja maaliskuussa 2021 tehtyä Turun hallinto-oikeuden päätöstä.

– Lähdemme nyt innokkaasti käynnistämään rakennustyöt. Yhteistyö kaupungin ja suunnittelutiimin välillä on ollut erinomaista. Uskomme vakaasti, että rakennus tuo valmistuessaan merkittävää lisäarvoa kaupungille, ja elinkaarimalli varmistaa sivistys- ja hyvinvointikeskuksen optimaalisen kunnon pitkälle tulevaisuuteen, sanoo hankkeesta vastaava Lounais-Suomen aluejohtaja Lari Mallius SRV:ltä.

Wintterissä energiatehokkuuteen kiinnitetään erityistä huomiota, sillä hanke toteutetaan A-energialuokkaan. Hankekokonaisuuteen sisältyvän uimahallin energiatehokkuuteen panostetaan erityisesti, sillä se on energiankulutukseltaan merkittävässä roolissa. Hankkeen lämmitys- ja jäähdytysenergia toteutetaan uusiutuvalla energialla, maalämmöllä, joka mahdollistaa rakennukselle pienen käytönaikaisen hiilijalanjäljen. Lisäksi kiinteistösähkö tuotetaan osittain aurinkopaneeleilla. Sisäilman laatuun ja valvontaan kiinnitetään hankkeessa erityistä huomiota koko elinkaaren ajan.

– On innostavaa lähteä uuteen vaiheeseen käyttäjäyhteistyössä urakoitsijan ja palvelutuottajan kanssa. Yhteistyö SRV:n ja arkkitehtien kanssa on sujunut erinomaisesti. Kuuntelemalla hankkeen parhaita asiantuntijoita eli loppukäyttäjiä saamme kaupungin tarpeita palvelevan uudenaikaisen monitoimijatalon, kertoo Uudenkaupungin hankkeen projektipäällikkö Marko Kivistö.