Olenko oikeassa paikassa?

0

Pian käydään Suomen historian ensimmäiset aluevaalit. Vaalit, joissa päätetään sinun, minun ja meidän kaikkien sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta. Asioista, jotka koskettavat meitä kaikkia. Jokainen meistä on jossain elämänsä vaiheessa näiden palvelujen piirissä.

Elämä alkaa syntymästä. Emme synny enää saunassa, vaan korkealuokkaisissa synnytyssairaaloissa.Lasten kasvua ja kehitystä seurataan asuinkuntasi lähellä olevissa neuvoloissa.

Kaupungissamme on perhekeskus, jossa työskentelevät edustavat eri ammattiryhmiä. Matalan kynnyksen apua perheille tarjoaa ”Pyydä apua” -nappi.

Kouluissa toimivat sinun lastasi varten terveydenhoitaja, koulukuraattori, lääkäri ja psykologi. Kaupungissamme on vahva tahto saada kouluihin myös psykiatrisia sairaanhoitajia. Opiskeluelämään siirryttyä on nuorilla tukena terveydenhuollon ammattilaisia. Olen kiitollinen siitä, että maassamme kannetaan huolta meidän lapsistamme ja nuoristamme ja puututaan mahdollisiin ongelmiin ennen kuin ne pääsevät kärjistymään.

Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet. Erityisesti nyt koronapandemian aikana psykiatriset laitospaikat ovat ylikäytössä. Terapiapalveluihin on jouduttu jonottamaan kohtuuttoman kauan. Näihin epäkohtiin pitää ehdottomasti puuttua.

Entä silloin, kun ei ole sitä työpaikkaa, ihmistä kohtaa masennus tai elämä ei muutoinkaan pysy raiteillaan? Kaupunkiimme perustettu aikuisten vastaanottokeskus Arvo tarjoaa matalan kynnyksen apua monenlaisiin elämän ongelmatilanteisiin. Sieltä saa apua erilaisten lomakkeiden ja hakemusten täyttämisessä. Siellä autetaan työn- ja asunnonhakemisessa. Sieltä saa apua myös hoitoonohjaukseen. Voit vain kävellä sisälle Arvoon.

Ikäihmisille on kaupungissamme tarjolla erilaisia hoivapaikkoja – niin kunnallisia kuin yksityisiä sekä pieni ikäihmisten perhehoito. Kotihoito antaa palveluja ympärivuorokautisesti ikäihmisten koteihin. Kaupungissamme toimii myös kuntoutus- ja arviointikeskus Kuunari sekä Koti-Kuunari, joka vie palveluja ikäihmisten, vammaisten tai vakavasti sairaiden kotiin. Matalan kynnyksen Sakunkulmassa on tarjolla yhdessäoloa, liikunnallisia tuokioita sekä terveydenhoitajan vastaanotto.

Entä kun sairaus kohtaa?

Paikkakunnallamme toimii terveyskeskus ja seutukunnissa terveysasemat. Kotisairaalatoiminta tarjoaa potilaalle inhimillistä hoitoa ja on kustannuksiltaan taloudellista. Tällä toiminnalla on saatu vähennettyä paikkoja terveyskeskuksen vuodeosastoilla. Kotisairaanhoito toimii kaupunkimme lisäksi myös seutukunnissa. Tämän toiminnan pitää kuulua myös hyvinvointialueen palveluihin.

Kaupunki on tehnyt vuosia yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa. Hoitoketjuja on hiottu ja päällekkäisyyksiä poistettu. Tässä työssä myös Laitilan kaupunki on ollut vahvasti mukana. Yhteisillä toimilla ollaan saatu hillittyä erikoissairaanhoidon menoja.

Vaikeitakin päätöksiä on jouduttu tekemään. Synnytysosasto, leikkaukset, ympärivuorokautinen päivystys ja psykiatrinen osastohoito on jouduttu lopettamaan. Tästä voidaan olla montaa mieltä – tehtiinkö oikeita päätöksiä. Päätöksen taustalla on kuitenkin ollut se, että synnytysten määrä väheni ja leikkaustoiminta koki suuren muutoksen. Hoitokäytännöt ovat muuttuneet eikä leikkaus ole aina ykkösvaihtoehto. Alueellamme on kaksi lähtövalmiudessa olevaa ensihoidon yksikköä. Ne ovat vahvasti varustettu ja niistä on suora yhteys TYKSin lääkäreihin. Myös potilaan tiedonsiirto sähköisesti on mahdollista.

Kaupunkimme on vahvistanut avohuollon palveluja ja mielenterveysyksikköä. Mielenterveyskuntoutujille on myös useita asumisyksiköitä.

Muistutuksena pelastustoimesta, meillä on yksikkö täällä. Tähän ei ole ainakaan lähitulevaisuudessa tulossa muutosta.

Tunnen työni puolesta ja päättäjänä alueen sosiaali- ja terveyspalvelut. Jatkossa näiden palvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä vastaa hyvinvointialue. Olenko siis oikeassa paikassa, kun lähdin aluevaaliehdokkaaksi? Tästä päättävät äänestäjät aluevaaleissa – niissä kuntalaisen kannalta tärkeimmissä vaaleissa.

Heli-Päivikki Laurén

sairaanhoitaja

aluevaaliehdokas

SDP