Sairaanhoitopiiri torppasi A-sairaalan hinnanalennuksen – Kaupunki vie selvityksen ponnesta vielä valtuustoon

0
Uusikaupunki aloitti viime syksynä selvittelyt siitä, olisiko A-sairaalan kauppahintaa mahdollista alentaa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin mukaan hinnan alennukselle ei ole perusteita.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ei suostunut Uudenkaupungin ehdotukseen siitä, että A-sairaalan kaupan hinnasta neuvoteltaisiin uudestaan. Kaupunginhallitus käsitteli sairaanhoitopiirin vastausta maanantain kokouksessaan ja asia viedään valtuustolle uudelleen valmisteltuna.

Uudenkaupungin kaupunginvaltuuston viime kesäkuun kokouksessa Seppo Nikula (kok.) esitti ponnen A-sairaalan kauppahinnan hinnanalennusneuvotteluiden käynnistämisestä. Syynä tähän oli rakennuksessa saneerauksen yhteydessä ilmenneet piilevät virheet ja puutteet muun muassa palokatkojen läpivientien osalta. Kaupunginvaltuusto päätti silloin yksimielisesti hyväksyä ponnen ja velvoitti kaupunginhallituksen käymään hinnanalennusneuvottelut sairaanhoitopiirin kanssa.

Syksyllä kaupunki teki asiantuntijoiden kanssa esiselvitystä mahdollisesta kauppahinnan alennuksesta. Kaupungin tekninen johtaja Jari Nikkari ja kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén kutsuivat sairaanhoitopiirin edustajat palaveriin rakennuksen kauppahinnan uudelleen arvioimiseksi. Palaveri oli joulukuussa.

Siinä käytiin läpi A-sairaalan kuntotarkastusraporttia sekä jo syntyneitä että tulossa olevia korjauskustannuksia, joiden katsottiin johtuneen sellaisista piilevistä virheistä tai puutteista, joita kaupunki ei ole voinut havaita kiinteistön kuntoa arvioitaessa.

Keskustelun päätteeksi Nikkari esitti sairaanhoitopiirille, että neuvottelut kiinteistön kauppahinnan uudelleen arvioimiseksi käynnistettäisiin. Sairaanhoitopiiri vastasi tammikuussa neuvottelupyyntöön ja totesi, että hinnanalennusneuvotteluiden käynnistämiselle ei ole perusteita.

Sairaanhoitopiirin mukaan hinnanalennus edellyttäisi, että myydyt kiinteistöt poikkeaisivat laadultaan merkittävästi siitä, mitä myytyjen kaltaisilta kiinteistöiltä voidaan kauppahinta ja muut olosuhteet huomioiden perustellusti edellyttää.

Sairaanhoitopiirin mukaan ennen kauppaa kohteesta tehtiin sovitusti yhteinen kuntotarkastus, jossa muun muassa mainittiin mahdolliset ilmavuodot. Sairaanhoitopiiri myös totesi, että rakennus oli käyttökuntoinen ja siinä oli tehty palotarkastuksia puolivuosittain. Sairaanhoitopiiri huomautti myös, että rakennuksen tekninen arvo on suurempi kuin maksettu kauppahinta.

Maanantain kaupunginhallituksen kokouksessa Nikula esitti, että hinnanalennusneuvotteluihin liittyvä pykälä palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaupunginhallitus voi antaa valtuustolle selvityksen ponnen johdosta.

Selvityksessä tulisi selostaa erityisesti kaupungin tietoisuus ja toimenpiteet kaupan kohteen kuntotarkastuksen osalta, koska valtuustolle aikanaan esitetyt ja nyt esille tulleet seikat ovat Nikulan mukaan keskenään ainakin osittain ristiriidassa siten, että hinnanalennusneuvotteluita ei katsota aiheelliseksi käydä.

Nikulan ehdotusta kannattivat Rauno Aaltonen (kesk.) ja Jari Valkonen (ps.). Pohjaehdotus eli se, että kaupungin sairaanhoitopiiriltä saatu vastaus olisi merkattu tiedoksi sekä Nikulan tekemä palautusehdotus asetettiin äänestyksessä vastakkain. Äänin 7–4 Nikulan ehdotus voitti.

Nikulan ehdotuksen puolesta äänestivät Raimo Löfstedt (kok.), Hanna Vuola (kesk.), Aaltonen, Laura Kontu (kok.), Valkonen ja Johanna Hurme (ps.). Pohjaehdotuksen kannalla olivat Merja Koski (sd.) , Janne Sjölund (sd.), Kari Koski (sd.) ja Li Grönlund (vas.).

Fakta
A-sairaalan kustannukset

Kaupunki osti A-sairaalan sairaanhoitopiiriltä vuonna 2018.
Ostohinta oli 1,5 miljoonaa.
Siihen sisältyi rakennus ja yli 4 hehtaaria maa-alueita.
Rakennuksen pinta-ala on yli 10 000 bruttoneliömetriä.
Kaupungin terveyskeskuksen toiminnot ovat muuttaneet sinne vaiheittain.
Rakennuksen remontointi on tullut kaupungille arvioitua kalliimmaksi.
Vuonna 2019 kiinteistöstä korjattiin kerrokset 2–5 siten, että tiloihin oli mahdollista muuttaa.
Nämä korjaukset maksoivat 750 000 euroa.
Vuoden 2020 toteutuneet urakat olivat arvoltaan liki 2,3 miljoonaa euroa.
Silloin korjattiin 1. kerroksen, pohjakerroksen ja kellarin sosiaalitiloja, Lausteen koulun tiloja sekä kellarin ja pohjakerroksen muita tiloja.
Viime vuoden alkuperäisessä budjetissa korjausrahoja oli 1,15 miljoonaa euroa.
Valtuusto myönsi viime kesäkuussa 1,6 miljoonan euron lisämäärärahan korjauksiin.
Lähde: Uudenkaupungin kaupunginhallitus