Sm2-junista voitaisiin kunnostaa Turku – Uki -radalle nykyaikaisia ja esteettömiä

0
Radan nopeusrajoituksen palauttaminen 100/km:iin edellyttää tasoristeysturvallisuuden parannuksia.

Keskustelu Turku – Uusikaupunki -radan henkilöjunaliikenteestä kiihtyi, kun VR sai ennen joulua ostotarjouksen Sm2-junista. Nimettömänä pysyttelevän ostajatahon tavoitteena on käynnistää paikallisjunaliikenne Turusta Uuteenkaupunkiin vuonna 2024 ja sen jälkeen mahdollisesti myös toisella reitillä.

Raideasiantuntija Janne Wahlroos on innostunut hankkeesta.

– Junaliikenteen vuorojen määrä ja tarjonta on pysynyt Suomessa aika lailla ennallaan viime vuodet, kun esimerkiksi Ruotsissa junan käyttö on noin kaksinkertaistunut 2000-luvulla.

Ruotsissa on vallalla EU-asetuksen mukainen malli, jossa maakunnat voivat kilpailuttaa ja järjestää junaliikennettä.

– Malli on vastaava kuin Helsingin Seudun liikenteen alueella. HSL on hyvä esimerkki, että myös Suomessa malli voi toimia, Wahlroos vertaa.

Wahlroos sanoo, että Turku – Uusikaupunki -radan väestöpohja on riittävä paikallisjunaliikenteelle.

–  Päinvastoin voi ihmetellä, miksi esimerkiksi 9000 asukkaan Nurmekseen pääsee junalla, mutta ei Uuteenkaupunkiin tai Raumalle.

– Uusikaupunki tuntuu nyt syrjäiseltä kylältä, kun sinne ei pääse junalla. Jos Turusta pääsisi tunnissa Uuteenkaupunkiin, se lisäisi kaupungin turismia ja elinvoimaa. Uudenkaupungin etuna on lisäksi, että rata tulee aivan torin viereen. Harvassa kaupungissa on niin hyvä tilanne.

Wahlroosin mielestä paikallisjunaliikenteen tarvitseman matkustajamäärään saavuttamisessa ratkaisevinta ovat aikataulut.

– Olen tehnyt paljon markkinatutkimusta tästä aiheesta. Palvelulla on kysyntää, jos se on säännöllistä. Junan pitää kulkea vähintään kerran tunnissa aamusta iltaan ja myös viikonloppuisin. Liikenne painottuu aamuun ja iltaan ja keskipäivällä on hiljaisempaa, mutta kokemuksesta tiedetään, että jos hiljaisempia vuoroja aletaan napsia pois, se heikentää myös ruuhkavuorojen käyttöä.

Toisena tekijänä matkustajiin vaikuttavat viihtyvyystekijät. Sm2-junat pitää kunnostaa esteettömiksi ja modernisoida. Wahlroosin mielestä on järkevää huomioida samalla se, että junaan tulee kahdentyyppisiä matkustajia.

– Ensinnäkin junat pitää penkittää nykyajan vaatimusten mukaisesti. Istuinten pitää olla peräkkäin ja niissä pitää olla tietokonepöydät, jotta matkan aikana voi tehdä töitä tai katsella vaikka elokuvaa.

– On huomioitava, että osa matkustajista on lähiliikenteen kulkijoita ja osa istuu junassa yli 30 minuuttia. Turusta Raisioon ei tarvita kaukojunamukavuutta, mutta Mynämäkeen ja Uuteenkaupunkiin matkustaville tarvitaan.

 

Radan perusparannus eduskunnasta kiinni

Väylävirasto esitti investointiohjelmassaab Turku – Uusikaupunki -radan päällysrakenteen perusparannukseen 35 miljoonan euron rahoitusta vuosille 2022–2029.

Milloin radan perusparannus toteutetaan, Väyläviraston rautatieliikennejohtaja Markku Nummelin?

– Eduskunta päättää hankkeen toteuttamisesta.

Onko tarkoituksena saada nostettua radan ajonopeutta 100 km/h:een, kuten se on ollut aiemmin, vai peräti 120 km/h:een, mikä on Sm2-junien maksiminopeus?

– Nopeustasoa ei ole päätetty, sen lähtökohtana on tuleva liikenne. Radan suurin nopeus oli aiemmin 100 km/h, mutta sen palauttaminen edellyttää merkittäviä tasoristeysturvallisuuden parannuksia, koska tasoristeysten turvallisuusvaatimukset ovat aiempaa kireämpiä.

Vaatiiko paikallisjunaliikenteen käynnistäminen radan varteen uusia laitureita?

– Matkustajaliikenne edellyttää esteettömiä laitureita, mitä reitillä nykyisin jäljellä olevat vanhat laiturit eivät täytä. Laiturien materiaalivaihtoehtoja on useita, myös puu on mahdollinen.

– Merkittävän osan laitureiden ja seisakealueiden kustannuksista aiheuttavat kuitenkin valaistus, matkustajainformaatiolaitteet, liityntäpysäköinti ja tiejärjestelyt. Matkustajalaiturien toteuttaminen ei sisälly investointiohjelman hankkeeseen. Laiturien ja niihin liittyvän infran toteuttaminen edellyttävät kuntien rahoitusta.