Sujuva liikenne radalla vaatii noin 14 miljoonan euron investoinnit

0
Henkilöjunaliikenteen aloittaminen Turun ja Uudenkaupungin välisellä rataosuudella vaatii mittavat investoinnit.

Väyläviraston teettämän tuoreen selvityksen mukaan vaaditaan noin 14,5 miljoonan euron investoinnit, jotta Turun ja Uudenkaupungin välinen rataliikenne palvelisi joustavasti sekä tavara- että henkilöliikennettä.

Henkilöjunaliikenne olisi mahdollista aloittaa reilun 9 miljoonan euron investoinneilla, mutta ongelmaksi muodostuisi tavara- ja henkilöjunien kohtaaminen. Nykyisin junien on mahdollista ohittaa toisensa vain Uudessakaupungissa ja Mynämäellä. Mikäli radalla olisi henkilöjunaliikennettä 7 edestakaista vuoroa päivässä, edellyttäisi se suuria muutoksia tavaraliikenteeseen.

Käytännössä tavarajunat joutuisivat odottamaan pitkiä aikoja raiteiden vapautumista, eikä se palveli rautatiekuljetusten tarpeita. Uudenkaupungin rata on määritelty ensisijaisesti tavaraliikennettä palvelevaksi rataosuudeksi.

Mikäli Turun ja Uudenkaupungin väliselle rataosuudelle tulisi kaksi uutta kohtaamispaikkaa, Raisioon ja Vinkkilään, niin päivittäisten henkilöjunavuorojen määrä olisi mahdollista nostaa kymmeneen edestakaiseen vuoroon ja silti tavaraliikenne sujuisi ilman pitkiä odotusaikoja.

Henkilöjunavuorojen määrän kasvattaminen palvelisi puolestaan paremmin esimerkiksi autotehtaan runsasta työmatkaliikennettä.

Henkilöjunaliikenteen aloittaminen Turun ja Uudenkaupungin välillä vaatii joka tapauksessa tiettyjä perusinvestointeja. Selvityksessä lähdettiin liikkeelle siitä, että radalla liikkuvien henkilöjunien nopeus tulisi olla 100 kilometriä tunnissa. Näin matka-aika Turusta Uuteenkaupunkiin kestäisi 59 minuuttia. Nopeuden nosto edellyttää sekä radan että tasoristeysten kunnostustöitä.

Lisäksi osuudella on tarve kunnostaa vanhat asemalaiturit sekä rakentaa muutama uusi palvelemaan paremmin radan varren nykyistä asutusta.