Ugin radan perusparannukseen esitetään 35 miljoonaa – Väylävirasto ei nostanut Kasitien Laitilan risteystä investointiohjelmaansa

0
Turku - Uusikaupunki -radan henkilöjunaliikenteestä ei hyötyisi ainoastaan Uusikaupunki, vaan myös muut radanvarsikunnat.

Väylävirasto julkaisi keskiviikkona ehdotuksensa uusien rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta vuosille 2022–2029. Investointiohjelmassa on painotettu odotetusti rataverkon hankkeita. Ohjelmassa on huomioitu muun muassa Turku – Uusikaupunki -radan perusparannus. Sen sijaan Kasitien Laitilan risteystä ei ole nostettu investointiohjelmaan, vaikka Uudenkaupungin kaupunki, Laitilan kaupunki ja Varsinais-Suomen liitto ovat sen puolesta vedonneet.

Väylävirasto varaa investointiohjelmassaan Turku – Uusikaupunki -radan peruskorjaukseen rahoitusta 35 miljoonaa euroa. Rahoituksella korjattaisiin pääosin radan elinkaarensa päässä olevaa päällysrakennetta sekä yksittäisiä taitorakenteita. Väylävirasto perustelee, että rata on elinkeinoelämälle tärkeä.

– Investointiohjelmaan esitetyllä rahoituksella saadaan varmistettua radan kunnon puolesta rataosuuksien liikennöintimahdollisuuksia, mikäli liikennemäärät eivät merkittävästi kasva nykyisestä, investointiohjelmassa todetaan.

Kasitien Laitilan risteys on listoilla yhtenä viidestä isosta investointiohjelman ulkopuolelle jääneestä tiehankkeesta. Investointiohjelman mukaan nämä hanke omaa maakunnallista merkitystä ja parantaisi merkittävästi pääväylien palvelutasoa sekä liikenneturvallisuutta.

– Investointiohjelman ulkopuolella jää ikävä kyllä paljon hyviä ja tarpeellisia hankkeita. Kehittämistarpeita on yli 10 miljardin euron edestä, mutta rahaa on käytettävissä tästä vain murto-osa, Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman toteaa.

Väylävirasto arvioi, että Laitilan risteyksen rakentaminen vaatisi 38 miljoonaa euroa. Kasitien yli rakennettaisiin kaksi risteyssiltaa (Kaukolantie ja Keskuskatu). Kantatien 43 katuliittymät muutettaisiin kiertoliittymiksi ja kantatielle toteutettaisiin neljä alikulkukäytävää kävelylle ja pyöräilylle.

Laitilan ja Uudenkaupungin välinen pyörätie investointiohjelmassa on nostettu esimerkiksi pyöräteistä, jotka olisivat potentiaalisia kohteita. Toteutus ajoittuisi suunnitelmakauden loppuun.

Kahdeksanvuotisen investointiohjelman talouskehys on hieman yli kolme miljardia euroa. Rahamäärä jakautuu ohjelmassa seuraavasti: kehittämishankkeet noin 2,3 miljardia euroa, perusväylänpidon parantamishankkeet noin 800 miljoonaa euroa. Investointiohjelman ajanjaksolla 2022-2029 voidaan sopia yhteensä noin 500 miljoonan euron valtion rahoituksesta seitsemälle MAL-kaupunkiseudulle.

Kehittämishankkeissa suurin osa rahasta, 1,26 miljardia euroa, on menossa Liikenne 12 -suunnitelman mukaisesti rataverkon hankkeisiin. Tieverkon hankkeisiin on mitoitettu 977 miljoonaa euroa ja vesiväylähankkeisiin 82 miljoonaa euroa. Länsi-Suomeen kohdistuu rahoitusta runsaat 800 miljoonaa euroa.

Investointiohjelman hankkeiden käynnistämisestä päättää eduskunta.