Uudenkaupungin kirkkoneuvosto päätti aloittaa neuvottelut Vehmaan seurakunnan kanssa

0

Uudenkaupungin kirkkoneuvosto päätti aloittaa neuvottelut Vehmaan seurakunnan kanssa seurakuntajaon muuttamisesta ja mahdollisesta seurakuntaliitoksesta. Aloite neuvotteluista tuli Vehmaan seurakunnan puolelta.

– Haluamme suhtautua positiivisesti Vehmaan seurakunnan neuvottelupyyntöön. Neuvotteluissa pohditaan ja kartoitetaan seurakunnallisen yhteistyön mahdollisuuksia. Molemmissa seurakunnissa päätökset mahdollisista seurakuntaliitoksista tehdään kuitenkin täysin itsenäisesti, toteaa Uudenkaupungin seurakunnan kirkkoherra Juhana Markkula.

Vehmaan seurakunta oli tiedustellut myös Mynämäen seurakunnan kiinnostusta vastaaviin neuvotteluihin, mutta Mynämäen seurakunnan kirkkoneuvosto teki asiassa kielteisen päätöksen. Päätöstä perusteltiin sillä, että Mynämäen seurakunnan nykyisetkin korjausinvestoinnit ovat merkittävä taloudellinen rasite heikentyvässä taloustilanteessa ja Vehmaan seurakunnan talouden näkymät ovat haastavat. Lisäksi todettiin Mynämäen asiointisuunnan keskittyvän 8-tien varteen, kun taas Vehmaalla on jo kunnallista yhteistyötä Uudenkaupungin kanssa.

Vehmaan seurakunta on velaton, mutta sen tulevaisuuden haasteena on että seurakunnan vuosikate ei riitä kattamaan poistoja.

– Uudenkaupungin seurakunnan talous oli vastaavassa tienhaarassa muutama vuosi sitten, joten on ymmärrettävää, että Vehmaan seurakunnassa on tarve käydään läpi erilaisia vaihtoehtoja tulevaisuuden suhteen. Tiesimme, että Mynämäen seurakunta oli ottanut neuvottelupyyntöön kielteisen kannan, mutta meidän näkökulmasta tämä toisaalta selkeytti prosessia. Joka tapauksessa neuvotteluprosessin kuluessa jompikumpi, Mynämäki tai Uusikaupunki, olisi jäänyt poisi, sanoo Markkula.

Vehmaan ja Uudenkaupungin seurakuntien välisiin neuvotteluihin tarvitaan yhteinen ohjausryhmä. Uudenkaupungin seurakunnasta ohjausryhmään valittiin luottamushenkilöistä Olli Laivo, varalla Eija Maikola, Mika Sjöblom, varalla Anniina Tättilä sekä Lasse Virtanen, varalla Timo Räsänen. Henkilöstöä edustaa Ville Virolainen ja hänen varahenkilönsä on Aino Savolainen. Neuvotteluihin osallistuu myös kirkkoherra Juhana Markkula ja talouspäällikkö Henrik Mäkilä.

Neuvotteluiden käynnistäminen tai ohjausryhmässä mukana olo ei siis vielä sido Uudenkaupungin seurakuntaa millään tavoin.