Turun pelätään jyräävän alueellisessa päätöksenteossa – Vakka-Suomen ehdokkaat toivovat yhteistyötä yli puoluerajojen

0
Aluevaalien ehdokkaat toivoivat vastauksissaan, että oman alueen äänestäjät saapuisivat vaaliuurnille, jotta olisi ylipäätänsä mahdollista saada alueen ääni kuuluville. Turun ylivaltaa aluevaltuustossa pelättiin useammassa vastauksessa, joten pienten kuntien tulisi pitää yhtä.

Tulevissa aluevaaleissa ratkaistaan se, kuka edustaa kuntalaisia hyvinvointialueiden päättävissä elimissä. Uudenkaupungin Sanomien ja Laitilan Sanomien yhteisessä aluevaaliehdokkaille suunnatussa sähköpostikyselyssä selvitettiin muun muassa sitä, kuinka ehdokas aikoo varmistaa, että oman paikkakunnan ja seutukunnan ääni nousee esille myös aluevaltuustossa.

Alueen 50 ehdokkaasta kysymykseen vastasi 10 uusikaupunkilaista, seitsemän laitilalaista, yksi pyhärantalainen sekä kaksi ehdokasta Kustavista, Taivassalosta ja Vehmaalta. Poimimme lehteen vastauksista ne ytimekkäimmät.

Ehdokkaat toivoivat vastauksissaan, että oman alueen äänestäjät saapuisivat vaaliuurnille, jotta olisi ylipäätänsä mahdollista saada alueen ääni kuuluville. Turun ylivaltaa aluevaltuustossa pelättiin useammassa vastauksessa, joten pienten kuntien tulisi pitää yhtä.

Ehdokkaiden vastauksissa yhteistä oli se, että asukkaita luvataan kuunnella ja asioiden taustoja selvittää. Uusikaupunkilaiset ehdokkaat korostivat vastauksissaan omaa aktiivisuutta.

– Aion kuunnella herkällä korvalla asukkaiden, muiden luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden palautteen sekä viestit ja vien ne eteenpäin. Ja tietysti otan itse asioista selvää, lupaa Raimo Löfstedt (kok.).

Laura Kontu (kok.) kertoo, että hänellä on vahva alueellinen kokemus Turusta, Kaarinasta ja Uudestakaupungista.

– Olen hyvin verkostoitunut koko alueella. Koen tästä olevan hyötyä aluevaltuustossa, Laura Kontu sanoo.

– Selvitän asioiden taustat perusteellisesti sekä punnitsen niin hyödyt kuin haitatkin, lupaa Taina Vuorio (kd.)

Heli-Päivikki Laurén (sd.) aikoo viedä eteenpäin sekä Uudenkaupungin esimerkillisiä hoitoketjuja eteenpäin että jo tehtyjä yhteistyömuotoja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä.

– Pyrin käyttämään sitä osaamista, mitä minulla on hoitotyöstä kuntalaisten palveluiden kehittämiseen. Samoin sitä kuntapäättäjän kokemusta palveluiden säilyttämiseen siinä määrin kuin se on mahdollista ja järkevää, Laurén kertoo.

Tapio Pääkkö (kesk.) luottaa aktiiviseen perehtymiseen ja työntekoon omassa ryhmässä, lautakunnissa ja aluevaltuustossa.

– Myös hyvä vuorovaikutus viranhaltijoihin auttaa vaikuttavuudessa, Pääkkö lisää.

Mauri Kontu (kesk.) muistuttaa myös, että aktiivinen osallistuminen kokouksiin ja paikallisen kokemuksen jakaminen sote-asioiden hoidosta virkakoneistolle ja luottamushenkilöille on tärkeää.

Lähipalveluiden säilymisen tarvetta korostavat Mika Toivonen (ps.) ja Henna Jokinen (vas.), mutta he eivät erikseen ottaneet kantaa siihen, kuinka palveluiden säilymisestä huolehditaan.

Yli puoluerajojen toimivasta aktiivisesta yhteistyöstä puhuvat Veli-Matti Virtanen (kesk.) ja Janne Sjölund (sd.).

Laitilasta olevien ehdokkaiden vastauksissa korostuu se, kuinka pienten paikkakuntien on pidettävä yhtä, jotta ääni saataisiin kuuluville Turun rinnalla. Myös palveluiden keskittämistä vastustetaan.

– Vakka-Suomen kuntien ja muiden pienten paikkakuntien on pidettävä yhtä ja puolustettava palveluidensa säilymistä yhdessä, koska Turku ei sitä tule tekemään meidän puolestamme. Turun määräävä asema Varsinais-Suomessa vahvistuu aluevaltuustojen myötä entisestään, valitettavasti, toteaa valitsijayhdistystä edustava Henri Aitakari .

– On solmittava yhteistyöverkostoja niin oman seudun kuin maakunnankin sisällä. On tehtävä kaikki mahdollinen, että kuntalaiset äänestäisivät ja vieläpä oman kaupungin ehdokkaita, jolloin omalta paikkakunnalta saadaan vähintään yksi edustaja aluevaltuustoon, summaa Jukka Alkio (kesk.).

Pertti Pokki (sd.) toteaa, että peruspalvelut on saatava tasapuolisesti ympäri maakunnan, mutta niitä ei tarvitse toteuttaa välttämättä kiintein seinin, koska Pokin sanoin: seinät eivät tuota palvelua.

Riikka Saarela (kesk.) haluaa vahvistaa maakunnan läpi kulkevaa ajatusta lähipalveluna toimivasta peruspalvelupaketista, josta löytyisi esimerkiksi neuvola, kouluterveydenhoito, lääkärin vastaanotto, lastensuojelun palvelut, mielenterveyspalvelut, vanhusten kotihoito- ja asumispalveluyksiköt.

– Tämä on parasta ennaltaehkäisyä, tehokkainta hoitoa ja tuo säästöjä erikoissairaanhoitomenoissa, Saarela korostaa.

Kustavilaisen Sirpa Koskisen (sd.) mukaan äänet tulisi keskittää ehdokkaaseen, jolla jo on kertynyt ammatillista kokemusta sekä luottamuspuolelta sote- ja pelastuspalvelun asioista.

– Arjessa tärkeät palvelut tulee olla ihmistä lähellä asuinkunnasta riippumatta, lisää taivassalolainen Susanna Merinen (vas.).

Pyhärantalainen Heljä Isotalo (liike) korostaa, että Vakka-Suomen seutukunnan äänestäjien tulisi lähteä sankoin joukoin liikkeelle puolustamaan oman lähiympäristönsä hyvinvointia.

– Jos ehdokkaita ei pääse tarpeeksi seutukunnan alueelta aluevaltuustoon, niin Turku marssittaa pienempiä alueita pillinsä mukaan, Isotalo toteaa.

Fakta
Aluevaalien aikataulu
Ennakkoäänestys alkaa huomenna keskiviikkona.
Ennakkoäänestys on 18. tammikuuta asti.
Ennakkoäänestyspaikka on co-working- ja etätyötila Messi osoitteessa Koulukatu 7.
Lisäksi ennakkoon voi äänestää myös äänestysbussissa.
Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 23. tammikuuta.
Vaalipäivän äänestyspaikka määräytyy kotiosoitteen mukaan.
Tulokset vahvistetaan 26. tammikuuta.
Valtuustot aloittavat työnsä 1. maaliskuuta.
Lähde: Oikeusministeriö