Valmet Automotiven biokaasuterminaali etenee

0
Arkistokuva/Valmet Automotive

Uudenkaupungin kaupungin kaavoitus ei estä Valmet Automotiven nesteytetyn maakaasun varaston ja höyrystyslaitteiston rakentamista. Maanantaina kokoontunut kaupunginhallitus antoi lausuntonsa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille ja siinä todettiin, ettei kaavamerkintä ole rakennushankkeen esteenä.

Autotehtaan on tarkoitus käyttää maakaasua maalaamon uunien polttoaineena ja korvata kevyen polttoöljyn käyttöä nesteytetyllä maakaasulla tai nesteytetyllä biokaasulla. Autotehtaan alueelle tulee yksi nesteytetyn maakaasun eli LNG:n varastosäiliö, jonka tilavuus on 120 kuutiometriä. Kohteessa varastoitavan maakaasun määrä on korkeintaan 60 tonnia.

Valmet Automotive on kertonut jo aiemmin, että kyseessä on merkittävän mittaluokan investointi. Muutos on kuitenkin tärkeä osa yrityksen strategista kestävän kehityksen ohjelmaa ja sillä on ratkaiseva merkitys Uudenkaupungin toiminnan hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa.

Kaasuterminaalissa tullaan aluksi käyttämään nesteytettyä maakaasua, mutta niin pian kuin maalaamon toiminnan vaatima määrä biokaasua on saatavilla, tavoitteena on siirtyä pelkästään biokaasun käyttöön.Valmet Automotiven viestintäpäällikkö Mikael Mäki on kertonut aiemmin, että yrityksen tahtotilana olisi käyttää paikallisesti tuotettua biokaasua.

Kokonaisuudessa biokaasuhankkeen arvioidaan vähentävän Uudenkaupungin tehtaan energiankulutusta noin 5–10 prosenttia nykytasosta.Terminaali otetaan suunnitelmien mukaan käyttöön vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla.