Venepaikkojen hintoja yhtenäistetään

0
Uudenkaupungin Satama on tehnyt kaikkia pienvenelaitureita koskevan kunnostussuunnitelman.

Uudenkaupungin Satama Oy on uusinut venepaikkojen hinnoitelun tulevalle veneilykaudelle. Jatkossa venepaikan hintaan ei enää vaikuta venelaiturin sijainti, vaan paikan koko ja käytettävyys.

– Uudessakaupungissa venepaikkojen hinnoittelu on ollut hyvin kirjavaa. Nyt tehdyllä uudistuksella on hintoja yhtenäistetty niin, että saman kokoinen venepaikka maksaa saman verran, oli paikka sitten Santtiossa tai Sorvakossa, kertoi Uudenkaupungin Sataman toimitusjohtaja Teemu Vaahtera.

Hintojen tasa-arvoistaminen tietää kuitenkin sitä, että osa veneilijöistä joutuu maksamaan veneensä paikasta aiempaa enemmän. Pääosin korotukset ovat hyvin maltillisia.

– Osa paikoista on ollut selkeästi alihinnoiteltuja jo vuosien ajan ja tämä on syynä siihen, että muutaman vuosipaikan kohdalla korotus on huomattava, selvitti Vaahtera.

– Kaiken kaikkiaan Uudestakaupungista on venepaikan saanut monia muita rannikkokaupunkeja edullisemmin. Tämä on osaltaan johtanut siihen, että laitureiden korjaustöihin ei ole ollut liiemmälti rahaa. Korjauksiin varatuilla rahoilla kun pitää rahoittaa myös ne yllättävät menot, kuten myrskytuhot, lisäsi Vaahtera.

Venepaikkojen hintojen harmonisoinnilla varaudutaan tuleviin investointeihin.

– Kaikki meidän hallinnassa olevat venelaiturit on käyty nyt läpi ja niille on tehty kunnostussuunnitelma aikatauluineen. Käytännössä jokaisesta laiturista löytyi jotain korjattavaa. On myös laitureita, jotka on uusittava kokonaan nykypäivän tarpeita vastaaviksi, totesi Vaahtera.

Se, että kaupungin pienvenesatamien toiminta on kytketty osakeyhtiöön eli Uudenkaupungin Satamaan, on todella poikkeuksellista. Yleensä pienvenesatamat toimivat kaupungin teknisen toimen osana tai yrittäjävetoisesti.

– Osakeyhtiönä Uudenkaupungin Sataman tulee tuottaa voittoa omistajilleen ja liiketoiminta-alueiden on tultava toimeen omillaan. Eli satamatuloista ei voida rahoittaa pienvenelaitureiden kunnostustöitä, vaan kaikki tarvittavat uudistus- ja kunnostustyöt sekä muut tarpeelliset palvelut on rahoitettava venepaikkamaksuilla, tiivisti toimitusjohtaja Vaahtera.

Uudenkaupungin Sataman hallinnoimissa pienvenesatamissa ja venelaitureissa on venepaikkoja noin 1350. Paikkoja on neljää eri tyyppiä, paalupaikkoja, poijupaikkoja, aisapaikkoja. Veneiden koon kasvaessa aisapaikkojen ja erityisesti kävelyaisapaikkojen kysyntä on kasvanut.

– Laitureiden kunnostustöiden yhteydessä tulemme rakentamaan lisää kävelyaisapaikkoja, mutta niiden hinnoittelussa tullaan noudattamaan yleistä hintatasoa, huomautti Teemu Vaahtera..