Wintterin sopimukset allekirjoitettu – Viikaistenmäellä työt käyntiin, purkutöihin menee puoli vuotta

0
Sopimukset allekirjoittivat SRV Lounais-Suomen aluejohtaja Lari Mallius, SRV Rakennus Oy:n energia- ja elinkaaripalvelujen johtaja Jere Pirhonen sekä kaupunginjohtaja Atso Vainio.

– Maanantai oli historiallinen päivä, sillä monitoimijatalo Wintterin rakentaminen sai vihdoin viimeisen varmistuksensa. Hankkeen KVR-urakkasopimus ja palvelusopimus allekirjoitettiin juhlallisesti Demotilassa. Kaupungin puolesta sopimukset allekirjoitti kaupunginjohtaja Atso Vainio. KVR-urakkasopimuksen vahvisti nimikirjoituksellaan SRV Lounais-Suomen aluejohtaja Lari Mallius ja palvelusopimukseen SRV Rakennus Oy:n energia- ja elinkaaripalvelujen johtaja Jere Pirhonen.

– Tämä on historiallinen hetki, kaupungin tekninen johtaja Jari Nikkari suitsutti.

Wintterin rakennuttaminen toteutetaan elinkaarimallilla. Tämä tarkoittaa, että urakoitsija ja palveluntuottaja SRV vastaa rakennuksen suunnittelusta ja rakentamisesta sekä kiinteistön ylläpidosta seuraavien 20 vuoden ajan.

– Se tarkoittaa, että me olemme täällä vielä 20 vuotta siitä, kun rakennus valmistuu, Jere Pirhonen konkretisoi.

SRV:n puolelta projektipäällikkönä hankkeessa toimii Eerik Leivo , joka on ollut mukana myös kaikissa kaupungin kanssa käydyissä neuvotteluissa. Neuvotteluita on käyty kaikkiaan kolme vuotta. Leivo sanoo, että vuoden viivästys valitusten vuoksi on käytetty suunnittelussa hyväksi.

Työt Viikaistenmäellä alkavat heti purku- ja maanrakennustöillä.

– Rakentamisen alkuvaiheeseen sisältyy meteliä ja liikennettä. Uusikaupunkilaisille terveisiä, että koettakaa kestää. Kolistelua kestää noin puoli vuotta, sen jälkeen tilanne rauhoittuu.

Rakennus nousee harjakorkeuteen kesällä 2023 ja Wintteri valmistuu helmikuussa 2025.

SRV:n Lounais-Suomen aluejohtaja Lari Mallius kertoo, että rakentajan kannalta Wintterissä on poikkeuksellista monitoimijuus.

– Meidän on pitänyt suunnittelussa ottaa huomioon monenlaiset käyttäjäryhmät.

Erityistä kiitosta sopimusten allekirjoitustilaisuudessa saivat hankkeessa kaupungin projektipäällikkönä toiminut Marko Kivistö ja erityisasiantuntija Inkeri Parviainen sekä Wintterin pääarkkitehti Airi Vesala Arkkitehdit von Boehm-Renell Oy:sta.

Vesala totesi, että kaiken pohjana on ollut kaupungin hieno visio. Hän totesi myös, että käyttäjäkuulemista on ollut harvinaisen paljon.

– Käyttäjät ovat sitä tyytyväisempiä rakennuksen valmistuessa, mitä enemmän he ovat saaneet olla mukana suunnittelussa.

Uudenkaupungin yhtenäiskoulun rehtori Jukka Silvola kertoi, että koulutilojen suunnitteluun ovat osallistuneet niin koulujen henkilökunta, oppilaat kuin osa heidän vanhemmistaankin.

– Pienimmät lapset ovat piirtäneet unelmien koulun ja vanhemmat oppilaat kuvailleet sitä sanallisesti.

Lasten ideoita on hyödynnetty muun muassa pihan suunnittelussa.

Silvola sanoo, että koulussa tulevasta Wintteristä on puhuttu Euroopan hienoimpana monitoimijatalona.

– Olemme asettaneet riman korkealle.

Wintterin ytimen muodostavat päiväkoti, peruskoulu ja lukio. Monitoimijataloon tulevat myös kaupungin nuorisopalvelut sekä kansalaisopisto ja musiikkiopisto. Rakennuksen sydän, kaupunkiverstas tarjoaa monille kohderyhmille taito- ja taideaineiden tilat sekä digitaalisen omatoimikirjaston. Monitoimihallissa pääsee harrastamaan useita eri lajeja palloilusta voimailuun. Rakennukseen sijoittuu myös uusi uimahalli.

Mallius korosti, että rakennuksessa on otettu vahvasti ympäristöratkaisut huomioon. Wintterin energiaratkaisuissa hyödynnetään maalämpöä, aurinkoenergiaa ja kaukolämpöä. Wintteri on muodoltaan syvärunkoinen ja kompakti, jolloin pieni ulkoseinämäärä vähentää energiankulutusta. Wintteristä tulee kokonaislaajuudeltaan 22 600 brm2, tästä opetuksen ja kasvun tiloja on noin 13 000 brm2 ja liikunnan tiloja noin 9 600 brm2.

Urakkasopimuksen arvo on 59,7 miljoonaa euroa ja elinkaaripalvelujen arvo 28,2 miljoonaa euroa.

Wintterin aikataulu

Idea sivistys- ja hyvinvointikeskuksesta sai alkunsa kaupunginhallituksen iltakoulusta 2015 ja valtuusto teki hankkeesta yksimielisen päätöksen kesällä 2017.

Työt Viikaistenmäellä alkavat heti tammikuussa purku- ja maanrakennustöillä.

Rakennus on kaupunkilaisten käytössä helmikuussa 2025. Sen jälkeen alueelta puretaan vielä Pohitullin koulu ja uimahalli. Nykyinen uimahalli on käytössä niin kauan kunnes uusi valmistuu.