Yritysten liikevaihto kasvaa nopeasti

0

Koronapandemian alku lähes kaksi vuotta sitten teki merkittävän loven Varsinais-Suomen yritysten liikevaihtoon. Pahimmin korinakriisistä ovat kärsineet palvelualat ja erityisesti matkailu, jonka liikevaihdosta hävisi yli puolet heti keväällä 2020.

Maakuntajohtaja Kari Häkämies kertoi maakuntahallitukselle maanantaina, että koronakriisistä elpyminen on kuitenkin käynnistynyt kaikilla toimialoilla. Useilla aloilla, kuten teollisuudessa, rakentamisessa ja palvelualoilla yritysten liikevaihto kääntyi kasvuun heti ensimmäisen koronakevään jälkeen. Sen sijaan matkailu- ja tapahtuma-alalla liikevaihto lähti kasvuun vasta vuotta myöhemmin keväällä 2021.

– Nähtäväksi jää, millaisen kuopan omikron-variantin aiheuttamat rajoitukset aiheuttavat yritysten liikevaihdon kasvuun.Viime syksynä nopeimmin kasvavat alat olivat teollisuus, matkailuklusteri ja rakentaminen. Matkailuyritysten liikevaihdon kasvu korona-aallon pohjalta onkin ollut nopeaa, joskin koronakriisiä edeltävään tasoon on vielä matkaa. Hitaimmin ovat kasvaneet kaupan ala ja ICT. Nämä toimialat ovat tosin kasvaneet tasaisesti koko pandemian ajan, joten niiden osalta ei voida puhua elpymisestä.

Muilla aloilla nopea kasvu selittyykin selvästi alemmasta vertailutasosta syksyllä 2020. Varsinais-Suomen liitossa seurataan yritysten suhdannekehitystä kahdesti vuodessa. Seuranta perustuu työ- ja elinkeinoministeriön kautta saataviin päätoimialojen suhdannetietoihin sekä Varsinais-Suomen liiton hankkimiin täydentäviin tietoihin valmistavan teknologiateollisuudesta, liike-elämän palveluluista sekä matkailuklusterista ja ICT-alalta. Seuraava tilannekatsaus tehdään elokuussa 2022.