Hirvivahinkokorvaukset ovat nousussa Varsinais-Suomessa

0
Hirvet syövät talvisin puiden kuorta ja oksia sekä nuorten puiden latvuksia.. Kuva: Vesa Tolonen

Hirvieläinten aiheuttamia metsävahinkoja korvataan metsänomistajille tänä vuonna Varsinais-Suomessa 52 000 eurolla ja Satakunnassa 28 000 eurolla. Ilmoitetut vahingot ja korvausmäärät ovat Varsinais-Suomessa nousseet jo useamman vuoden. Korvaukset maksetaan metsänomistajille helmikuun aikana.

Valkohäntäpeura voi olla osasyyllinen Varsinais-Suomen kasvavaan vahinkomäärään. Metsävahingon aiheuttajan määrittäminen tarkasti on kuitenkin vaikeaa, koska syöntijälki on hirvellä ja valkohäntäpeuralla hyvin samankaltainen. Usein arvio perustuu taimikosta löytyviin jälkiin ja jätöksiin.

Hirvituhoja esiintyy tyypillisesti noin kolmen metrin mittaisissa mäntytaimikoissa. Hirvet syövät puuntaimien oksia, latvuksia ja kuorta sekä katkovat puunrunkoja, mikä heikentää taimikon kasvua.

Metsänomistajien on hyvä tarkistaa taimikoiden kunto vähintään kerran vuodessa. Paras ajankohta siihen on keväällä, kun lumi on sulanut ja lehtipuut ovat vielä lehdettömiä.

Korvausta hirvien aiheuttamista metsätuhoista haetaan Metsäkeskuksesta.