Ilmastotavoite vaatii ekotekoja

0

Turku aikoo olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä. Kaupungissa tehdään jatkuvia toimia hiilineutraaliuden tavoittamiseksi. Viimeisimpänä Turku on selvittänyt kaupunkilaisten kulutuksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt eli hiilijalanjäljen. Turun selvitystä pidetään tietopohjana myös muille kunnille, miten eri toimin voi vaikuttaa kuluttajien valintoihin.

Myös Uudenkaupungin ilmastotavoite on kunnianhimoinen. Uusikaupunki on Hinku-kunta ja Hinku-kunnat ovat sitoutuneet vähentämään päästöjään 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Turun selvitys ei yhtään helpota meidän toimia. Päällimmäiseksi nousee ajatus, että helppohan siellä Turussa on pienentää hiilijalanjälkeä. Isossa kaupungissa omaa autoa ei tarvitse välttämättä lainkaan, kun bussilla, junalla ja taksilla pääsee. Toista se on täällä Vakka-Suomessa, jossa markkinaehtoinen bussiliikenne on vain harventunut. Perheelle harvoin riittää edes yksi auto, vaan tarvitaan kaksi ellei kolme, jotta jokainen perheenjäsen pääsee töihin ja opiskelemaan. Uudenkaupungin pitäisi saada pysyvästi paremmat joukkoliikenneyhteydet, Ukikyydin kaltaista kutsuliikennettä, bussiyhteyksiä ja myös henkilöjunaliikennettä.

Liikenneratkaisut ovat merkittäviä hiilineutraaliuden tavoittelemisessa, mutta eivät ainoita toimia. Näitä pohdittiin tiistaina CO2-vapaat toimintaympäristöt -tapahtumassa, joka oli startti Uudenkaupungin ilmasto-ohjelmalle. Tapahtumassa todettiin sekin, että Uudenkaupungin päästöt ovat jo nyt vähentyneet, vuosien 2005 – 2019 aikavälillä vähennys on ollut 16 prosenttia. Teollisuusyritykset ovat tehneet jo nyt merkittäviä investointeja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Kaupunki ei pystyisikään yksin toteuttamaan hiilineutraaliuden tavoitetta. Sen toteuttamiseen tarvitaan yrityksiä ja myös asukkaita.

Jokainen voi pienentää hiilijalanjälkeään: kierrättää, lisätä kasvisten käyttöä, vähentää veden käyttöä ja laskea huonetilojen lämpötilaa. Pienetkin ekoteot ovat vaikuttavia.

Teija Uitto