Kokoontumisrajoitukset päättyvät – myös ravintolarajoituksia kevennetään

0
Kasvomaskisuositukset ovat yhä voimassa.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat jälleen mahdollisia Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Asiakkaille ja osallistujille tarkoitetuissa tiloissa toiminta on kuitenkin edelleen kyettävä järjestämään siten, että osallistujien välisen lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.

Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi jatkossa järjestää myös sisätiloissa ilman osallistujamäärärajoitusta. Yleisölle avoimissa tai rajatun osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa sisä- ja ulkotiloissa pitää toiminta jatkossakin järjestää niin, että lähikontaktin aiheuttama tartuntariski on mahdollisimman pieni.

Tämän velvoitteen voi toteuttaa esimerkiksi rajaamalla osallistujamäärää tai osallistujien liikkumista tilassa, sijoittelemalla osallistujien paikat aiempaa väljemmin, edellyttämällä kasvomaskin käyttöä tai tehostamalla ilmanvaihtoa.

Päätös tuli voimaan tiistaina ja se on voimassa helmikuun loppuun saakka.

Valtioneuvosto muutti perjantaina asetusta, jolla rajoitettiin ravitsemisliikkeiden toimintaa koronaepidemian vuoksi. Kaikkien ravintoloiden anniskelu- ja aukioloaikoja pidennetään. Lisäksi koronapassin käytön rajoituksia jatketaan helmikuun loppuun asti.

Asetusmuutokset tulivat voimaan maanantaina. Mikäli tautitilanteen kehitys jatkuu suotuisana ja terveydenhuollon kantokyky ei ole uhattuna, voidaan ravintolarajoituksista luopua kokonaan 1. maaliskuuta alkaen kaikkien ravitsemisliikkeiden osalta.

Epidemian leviämisen estämiseksi välttämättömät ravitsemistoiminnan rajoitukset ovat käytössä kaikilla leviämisalueilla siis myös Varsinais-Suomessa. Anniskelu ravintoloissa päättyy klo 23 ja ravintolan saa pitää avoinna ravitsemistoiminnan asiakkaille klo 24 asti. Kevennykset anniskelu- ja aukioloaikoihin koskevat kaikkia ravintoloita.

Ravitsemisliikkeissä, joissa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisä- ja ulkotiloissa on käytössä vain puolet asiakaspaikoista. Muissa ravitsemisliikkeissä on sisätiloissa käytössä vain 75 prosenttia asiakaspaikoista. Ravitsemisliikkeen kaikilla asiakkailla tulee sisätiloissa olla oma istumapaikkansa pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä. Ravitsemisliikkeitä koskevista rajoituksista ei voi vapautua koronapassilla

Yleiset hygienia- ja etäisyydenpitovelvoitteet ovat voimassa kaikilla alueilla.