Kutsuohjattu liikenne ja paikallisjuna tulevaisuutta–Valonian kyselyn mukaan maakunnassa liikutaan omalla autolla

0
Maakunnassa käytetään omaa autoa päivittäin tai lähes päivittäin.

Valonia teetti viime syksynä kyselyn varsinaissuomalaisten liikkumistottumuksista. Turun seudulla ja ja muun maakunnan välillä on selkeä ero, sillä maakunnassa oma auto on usein ainoa vaihtoehto. Joukkoliikenteen kehittämiselle on kuitenkin laajasti kysyntää koko Varsinais-Suomessa. Moni maakunnan asukas olisi kiinnostunut käyttämään myös lähijunayhteyksiä.

Reilusti yli puolet kyselyyn vastanneista kulkee henkilöautolla päivittäin tai lähes päivittäin, ja varsinkin Turun ydinkaupunkiseudun ulkopuolella asuvat kokevat, ettei henkilöauton käytölle ole tarjolla realistista vaihtoehtoa.

– On tärkeää kehittää autoilulle varteenotettavia vaihtoehtoja autojen vähäpäästöisempien polttoaineiden käytön edistämisen ohella. Harvaan asutuilla alueilla tämä voi tarkoittaa tulevaisuudessa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamisen lisäksi esimerkiksi kutsuohjattua julkista liikennettä. Myös etätyön yleistyminen entisestään auttaisi liiketeen päästötavoitteiden saavuttamisessa, Valonian kestävän liikkumisen asiantuntija Marja Tommola sanoo.

Tärkeimmiksi joukkoliikennettä parantaviksi toimiksi vastaajat nostivat seudullisten linjojen kehittämisen. Lisäksi vastaajat kokivat, että pysäkeille kulkemista ja kulkuvälineen vaihtoa pitäisi helpottaa.

Raideliikenteen kehittäminen on yksi lähivuosien keskeisistä painopisteistä Varsinais-Suomen liikennejärjestelmätyössä. Kyselyssä 55 prosenttia vastaajista koki paikallisjunaliikenteen käynnistämisen tärkeäksi tai melko tärkeäksi.

Varsinais-Suomen liitto julkaisi viime vuonna selvityksen, jossa on tutkittu potentiaalisten paikallisjunan asemapaikkojen kehittämistä. Kyselyn vastaajista 60 prosenttia käyttäisi oman arvionsa mukaan selvityksessä mainittuja junayhteyksiä niiden toteutuessa.

– Raideliikenne luo kestävän pohjan vähäpäästöiselle, kilpailukykyiselle ja vetovoimaiselle liikennejärjestelmälle, jota maakunnassamme tavoitellaan. Kauko- ja paikallisjunaliikenne yhdessä muun toimivan joukkoliikenteen kanssa lisäisivät Varsinais-Suomen saavutettavuutta ja houkuttelevuutta niin asukkaiden kuin yritystenkin näkökulmasta, kuvailee erikoissuunnittelija Salla Murmann Varsinais-Suomen liitosta.

Varsinais-Suomen liitto ja Valonia toteuttivat kyselyn osana Traficomin rahoittamaa Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2021 -hanketta. Liikenneympäristökysely on toteutettu aiemmin vuosina 2017 ja 2019 Turun ydinkaupunkiseudulla.