Pop-up -auttaminen kiinnostaa

0

Maanantaina käynnistynyt valtakunnallinen kampanja kysyy, miltä Suomi näyttäisi ilman vapaaehtoistoimintaa. Kampanjan toteuttaa oikeusministeriö yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön ja Kansalaisareena ry:n kanssa.

Tutkimusten mukaan yli puolet suomalaisista on jossain vaiheessa elämäänsä mukana vapaaehtoistoiminnassa. Vapaaehtoisten voimin pyöritetään muun muassa urheiluseuroja, kyläyhdistyksiä, avustusjärjestöjä, kulttuuriklubeja sekä pelastustoimintaa. Kaikella tällä on valtava yhteiskunnallinen ja taloudellinen merkitys.

Vapaaehtoistoiminnalla on merkitystä myös yksilötasolla. Yhdessä tekeminen ja auttaminen vahvistaa yhteiskunnallista osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, lisää sukupolvien ja eri ryhmien välistä kanssakäymistä ja vähentää yksinäisyyttä.

Valtakunnallisella kampanjalla halutaan herättää keskustelua vapaaehtoistoiminnan merkittävyydestä, yhteiskunnallisesta asemasta sekä löytää uusiakin toimintatapoja, jotta vapaaehtoistoimintaa voi hyvin jatkossakin.

Nykyisten yhdistysaktiivien ikääntyessä ja siirtyessä sivuun, on monilla yhdistyksillä yhä suurempia vaikeuksia löytää tilalle uusia tekijöitä. Yhä harvempi haluaa enää sitoutua pitkäksi aikaa yhteen harrastukseen. Tähän vaikuttaa niin muutokset ajankäytössä kuin vapaa-ajan monimuotoistuminen.

Yhtenä lääkkeenä tekijäpulaan on tarjottu mahdollisuutta pop-up -toimintaan. Lyhytkestoisella toiminalla annetaan ihmisille helppo mahdollisuus tutustua itseään kiinnostaviin vapaaehtoistehtäviin ja muihin toimijoihin. Tämä voisi olla monen kohdalla se sopivan matala kynnys lähteä mukaan vapaaehtoiseksi.

Myös kunnilla on merkittävä rooli vapaaehtoistyön tukijana ja mahdollisuuksien luojana.

Vastuu siitä, että vapaaehtoistoiminta säilyy jatkossakin monipuolisena ja kiinnostavana, on myös meillä kaikilla. Miten kohtelemme esimerkiksi urheiluseurassa vapaaehtoisesti toimivaa tuomaria? Tai kiitämmekö henkilökohtaisesti kyläjuhlan järjestäjiä vai haukummeko heitä nimettömänä netissä liian ohuista pullaviipaleista? Roikummeko itsepäisesti vanhassa vai kokeilemmeko myös uusia toimintatapoja?

Pallo vapaaehtoistyön tulevaisuudesta on meidän omassa hallussa.

Maija Ala-Jääski