Sairaanhoitopiiri vahvistaa kotisairaalan toimintaa

0

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon palveluiden saatavuudessa on kuntien välillä isoja eroja. Tämä tuli selvästi esiin sosiaali- ja terveysministeriön koko maan kattavassa selvityksessä.

– Varsinais-Suomi ei ole tässä poikkeus. Perustason saattohoitoa on tarjolla kaikissa kunnissa, mutta erityistason kriteerit täyttävää kotisairaalatoimintaa on tarjolla vain Turussa ja erityistason vuodepaikkoja niin ikään vain Turussa, Salossa ja Uudessakaupungissa, Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyksin) palliatiivisen keskuksen ylilääkäri Outi Hirvonen sanoo.

Parannusta tilanteeseen haetaan vuoden alussa alkaneen hankkeen myötä.

– Sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksella pyritään tuomaan erityistason palveluita potilaan kotiin tai hoitopaikkaan ja lisäämään henkilökunnan osaamista koko Tyksin erityisvastuualueella, hankejohtajana toimiva Hirvonen kertoo.

Kotisairaalatoiminnan kehittäminen on hankkeen yhtenä tavoitteena. Kotisairaala tarkoittaa, että potilaan kotiin tuodaan sairaalatasoista hoitoa, mikä lisää mahdollisuuksia pärjätä kotona saattohoitovaiheessakin.

– Kotisairaalan avustamana potilas voi asua kotona omaisten tukemana ja joskus yksinkin pitkään, jos ei kuolemaan asti, niin ainakin niin kauan kuin mahdollista. Tämä on usein myös ihmisen oma toive, projektipäällikkö, pitkään Turun kaupungin palliatiivista hoitolinjaa johtanut Satu Laine kertoo.

Tyksissä toimiva palliatiivinen keskus toimii osaamiskeskuksena, joka tarjoaa koulutusta ja konsultaatiotukea ammattilaisille.

– Vaikeahoitoiset oireet tai haasteellinen perhetilanne voivat olla peruste erityistason saattohoitoon. Tavoitteemme on kuitenkin kehittää ennen kaikkea perustason hoitoa niin, että jos henkilö asuu esimerkiksi yksityisessä hoivakodissa, häntä ei tarvitse tuoda sairaalaan, vaan hän saa hoitoa sinne missä asuu, hankejohtaja Outi Hirvonen kuvaa.

Liikkuvaa konsultaatiotukea tarjoavaan tiimiin rekrytoidaan parhaillaan työntekijöitä.

– Hankkeessa toimii kahden sairaanhoitajan ja yhden lääkärin tiimi. He voivat esimerkiksi sopia tapaamisen saattohoitoa tarvitsevan henkilön hoitopaikassa ja tavata hoitavan lääkärin sekä sairaanhoitajan. Käytämme hyväksi myös digitaalisen viestinnän keinoja, kuvaa.

Yli kuntarajojen liikkuva palvelu on samalla valmistautumista vuoden 2023 alussa aloittavaan hyvinvointialueeseen. Tulevaisuudessa esimerkiksi erityistason saattohoitopalveluiden pitäisi olla kaikkien alueen asukkaiden käytettävissä asuinkunnasta riippumatta.

– Tärkeimpänä tavoitteenamme on saada aikaan toimivat verkostot ja yhteistyötavat tänä vuonna, niin olemme valmiita hyvinvointialueen tuloon, Satu Laine sanoo.