Siirtyvä omaisuus ja työntekijät listattu – Kaupunki antaa tiedot hyvinvointialueelle

0
Kaupungilta hyvinvointialueelle siirtyvät muun muassa Sakunkulman talot.

Tällä viikolla kaupungissa pidettiin ylimääräiset kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokoukset. Syynä tähän oli se, että ensi maanantaihin mennessä kaupungin on annettava selvitys hyvinvointialueille tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista.

Myös siirtyvä irtain omaisuus, sopimukset ja vastuut, henkilöstön määrä, palkkakulut ja lomapalkkavelka on ilmoitettava tulevalle hyvinvointialueelle.

– Teemme historiallista selvitystä ja päätöstä. Uudenkaupungin kaupungin henkilökunnasta siirtyy yli puolet hyvinvointialueelle. Kaupungin budjetista kaksi kolmasosaa siirtyy hyvinvointialueelle. Aikataulu on tiukka, koska tietopyynnöt tulivat joulukuussa, kaupungin talousjohtaja Anne Takala summasi.

Uudestakaupungista tai U-soten alueelta siirtyy hyvinvointialueelle 561 työntekijää. Työntekijöitä siirtyy sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, puhdistuspalveluista, kasvun ja oppimisen palveluista sekä hallinto- ja elinvoimapalveluista. Luku on ylin mahdollinen arvio siitä, mitä kaupungilta siirtyisi, jos kaikki avoimet vakanssit saataisiin täytettyä.

Näiden työntekijöiden henkilöstökustannukset sivukuluineen ovat noin 28,2 miljoonaa euroa. Hyvinvointialueelle siirtyvän lomapalkan velka on runsaat neljä miljoonaa euroa. Työntekijöillä on säästövapaita noin 750 päivää.

– Olemme koostaneet tiedot palvelukeskuksittain sellaisista työntekijöistä, joiden työstä kohdistuu soteen vähintään puolet. Tiedot perustuvat viime vuoden lopun tilanteeseen. Kaupungin viime vuoden tilinpäätös ei ole vielä valmistunut, mutta tieto on hyvin todellinen, kaupungin henkilöstöjohtaja Maaru Seikola kertoi.

Uudenkaupungin keskeneräisten ja tulevien sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen toimitilainvestointien kokonaisarvo viime vuoden lopulla oli runsaat miljoona euroa. Tällaisia ovat muun muassa Merililjakotiin rakennettava intervallihuone, sosiaalikeskuksen sähköpöydät ja kotihoidon mobiilijärjestelmä.

Kaupungin keskeneräisiin tai tuleviin investointeihin on listattu muun muassa aktivointikeskus Puustin julkisivun maalaus ja A-sairaalan vesikatteen uusiminen.

Kaupungilta hyvinvointialueelle siirtyviä toimitiloja ovat muun muassa A-sairaala, aktivointikeskus Puusti, Zachariassenin talot, Pajalan toimintakeskus, Uudenkaupungin, Kalannin ja Lokalahden paloasemat, Merituulikoti ja Kalannin vanhainkoti. Myös kaupungin virastotalo Mörnen tilat siirtyvät osittain hyvinvointialueelle.

– Seuraavaksi on määriteltävä tiloista perittävän vuokran suuruus. Vuokra koostuu ylläpitovuokrasta ja pääomavuokrasta. Tällä hetkellä odotetaan valtioneuvoston asetusluonnosehdotuksen valmistumista. Voimaantulon jälkeen lasketaan hyvinvointialueelta perittävän vuokran määrää, kaupungin tekninen johtaja Jari Nikkari totesi.

Nikkarin mukaan pääomavuokra muodostetaan vuokrattavan rakennuksen tai toimitilan teknisen arvon perusteella. Pääomavuokrassa käytetään kuuden prosentin tuottovaatimusta laskettuna rakennuksen teknisellä arvolla.

Kiinteistölistauksessa ei ole esimerkiksi kaupungin vanhaa terveyskeskusta, koska toiminta on siirtymässä pois ja Nikkarin mukaan tyhjään kiinteistöön ei jää vuokrattavaa toimintaa.

– Tällä hetkellä ei ole tiedossa, että hyvinvointialue 3 vuoden vuokra-ajan ja yhden vuoden option jälkeen lunastaisi tiloja. Jos kunnat haluavat näiden vuokra-aikojen jälkeen vuokrata tiloja hyvinvointialueelle, pitäisi kuntien muodostaa tiloista kiinteistöyhtiöitä, koska silloin kilpaillaan julkisilla vuokramarkkinoilla, Takala sanoi.

Kaupunki on vuokrannut eri puolilta tiloja, joten muun muassa Vehmaan terveyskeskuksen sekä Kustavin, Taivassalon ja Pyhärannan terveysasemien vuokrasopimukset siirtyvät hyvinvointialueelle.

Kaupungilta siirtyy koneita ja kalustoja noin puolen miljoonan euron edestä. Osakkeita ja osuuksia 4 000 eurolla sekä lahjoitusrahastojen varoja runsaalla 300 000 eurolla.

– Tiedot ilmoitetaan kahdesta syystä: muodollisesti omistus siirtyy hyvinvointialueelle, mutta myös tietojen on siirryttävä, jotta palvelu jatkuu saumattomasti, Takala lisäsi.

Hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kuntien antamat selvitykset maaliskuun loppuun mennessä. Sen perusteella hyvinvointialue päättää irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja sen vastuulle.

Hyvinvointialueelle siirtyvien sote-palveluiden järjestymisvastuiden muutosten takia on tehtävä muutoksia myös Uudenkaupungin hallintosääntöön. Selvitysten antamisen toimeenpanoon liittyvät tehtävät kuuluvat kaupunginhallitukselle.

– Hyvinvointialuetta varten tehtävä työ ei suinkaan lopu tähän, vaan työ kestää koko tämän vuoden. Sen jälkeen on mietittävä vielä se, että mikä Uusikaupunki on vuonna 2023, Takala lisäsi.

Tiistaisen kokouksensa päätteeksi kaupunginvaltuusto päätti antaa kaupungin selvityksen hyvinvointialueelle siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista, vastuista, toimitiloista, henkilöstömäärästä ja palkkakuluista. Kaupunginjohtaja Atso Vainio valtuutettiin toimittamaan selvitys sekä antamaan tarvittavat täydennykset. Kunnan on tarvittaessa täydennettävä annettua selvitystä 30.6.2022 mennessä.

Fakta
Mistä on kyse?

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023.
Hyvinvointialueelle siirtyy sote-puolen ja pelastustoimen henkilöstö, opiskeluhuollon psykologit ja kuraattorit sekä tukipalveluhenkilöstö.
Kaupungin järjestämien sote-palveluiden käytössä olevat toimitilat siirtyvät hyvinvointialueen hallintaan.
Kunta ja hyvinvointialue tekevät toimitilojen hallinnasta vuokrasopimuksen vähintään vuoden 2025 loppuun asti.
Hyvinvointialueelle siirtyy myös toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistus ja hallinto, käyttöoikeudet ja luvat.
Lähde: Uudenkaupungin kaupunki

Nämäkin siirtyvät pois kaupungilta

Uudeltakaupungilta hyvinvointialueelle siirtyvä omaisuus on luetteloitu tarkasti. Materiaalia on kymmeniä sivuja, mutta ihan kynien ja vessaharjojen tasolle luetteloinnissa ei ole menty.

Kaupungilta siirtyy hyvinvointialueen omistukseen esimerkiksi 12 autoa, joista suurin osa Volkswageneita, mutta joukossa on myös Opeleita sekä Dacia- ja Kia-merkkisiä henkilöautoja. Osa autoista on otettu kaupungille huoltoleasing-sopimuksella. Kaupunki on tehnyt sote-puolelle 276 tietokoneesta leasing-sopimukset ja myös nämä siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle.

Hyvinvointialue saa tietoonsa myös esimerkiksi sen, että Uudenkaupungin säilytettäviä potilasasiakirjoja siirtyy 319 hyllymetriä ja Vehmaalta 50 hyllymetriä. Säilytettäviä röntgenkuvia siirtyy kahden hyllymetrin verran. Päätearkistoissa säilytettäviä terveydenhuollon hallinnollisia asiakirjoja siirtyy Uudestakaupungista, Taivassalosta, Kustavista, Vehmaalta ja Pyhärannasta yhteensä 277 hyllymetriä. Analogisten aineistojen kokonaismäärä on yhteensä 560 hyllymetriä.

Kaupungilta siirtyy hyvinvointialueelle myös iso pinkka sopimuksia, jotka palvelevat vain sotea tai osittain sotea, mutta myös muita palvelukeskuksia. Esimerkiksi vakuutus-, perintä- ja pankkipalvelusopimukset eivät jatku sellaisenaan, vaan hyvinvointialue tekee omat sopimukset. Yhteensä kaupungilta siirtyy eteenpäin noin 200 erilaista sopimusta.