Totaalipurku hoitaa purkutyöt Viikaistenmäellä

0
Lauri Uussaaren Totaalipurku Oy on aloittanut Viikaisten koulun purkutyöt. Koulun pohjoispääty ja seinät on jo revitty alas.

Monitoimijatalo Wintterin työmaan purku- ja rakennustyöt ovat alkaneet vauhdilla. Pohitullin koulun keittiö on käytännössä hävinnyt kokonaan ja Viikaisten koulun pohjoispäästä on revitty seinät irti.

Rakennusten purusta sekä purkujätteen lajittelusta ja poiskuljetuksesta vastaa uusikaupunkilainen Totaalipurku Oy, joka valittiin hankkeen purku-urakoitsijaksi kilpailutuksen jälkeen. Yrittäjä Lauri Uussaaren mielestä valintaan vaikutti kilpailukyky ja ehkä pieni kotikaupunkietu.

– Meillä oli myös halua lähteä tähän hankkeeseen mukaan. Voisi sanoa, että ikävä olisi nähdä, jos joku ulkopuolinen purkaisi tätä, Uussaari sanoo.

Totaalipurulle Wintterin hanke on sopiva ja selkeä kohde. Yritys on profiloitunut kokonaispurkutöihin Varsinais-Suomen mutta myös Uudenmaan alueella. Aikaisempiin kohteisiin on kuulunut vastaavanlaisia koulurakennusten purkuja, mutta myös omakoti- ja rivitalojen sekä hallien purkuja.

– Purku on periaatteessa rutiinihommaa, mutta laajuudeltaan tämä hanke on meillekin reilunkokoinen, vaikka isompiakin urakoita on aikaisemmin tehty, Uussaari kertoo.

– Yksinkertaisuudessaan puretaan rakennukset pois perustuksineen ja kuljetetaan jätteet pois.

Ensimmäisenä purettavana rakennuksena ollut Pohitullin keittiö on pieniä viimeistelytöitä vaille purettu maan tasalle. Viime viikolla työmaalla aloitettiin Viikaisten koulun pohjoispään purku.

Luokkien seinät on revitty alas ja pyörätiellä ohikulkevilla saattaa herätä muistoja vanhoista kotitalous- tai musiikkiluokista.

Purku tapahtuu Uussaaren mukaan järjestelmällisesti.

– Etenemme pohjoispäästä kohti auditoriota. Sen jälkeen alamme liikuntahallin suunnasta purkaa rakennusta, Uussaari kuvailee.

– Kun olemme purkaneet rakennusta auditorioon saakka, niin luovutamme puretun osuuden maarakennusurakoitsijan käyttöön.

Lopputyömaa jää Totaalipurun käyttöön kesään asti. Uussaari ennakoi, että heidän osuus olisi valmis juhannukseen mennessä.

Varsinainen purkutyö alkaa rakennuksen sisältä asbestipurkutöillä sekä kevyiden rakenteiden purulla. Uussaari tarkoittaa kevyillä rakenteilla muun muassa väliseiniä, alaslaskettuja kattoja ja lattiamattoja.

– Kun rakenteet on lajiteltu, niin voimme aloittaa koneilla runkopurun. Tällöin me saamme kontrolloitua eri jätejakeet mahdollisimman hyvin.

Kaivinkoneilla toteutetaan pääsääntöisesti runkopurku. Koneiden puomistoihin asennetaan erilaisia lisävarusteita, kuten koura, pulveroitsija tai purkusakset.

– Tällä hetkellä meillä on kaksi konetta mukana varsinaisessa purussa, mutta lähiaikoina tulee lisää kalustoa työmaalle, Uussaari paljastaa.

Uussaari kehuu työmaalla olevia työntekijöitä ja konekuskeja, jotka tietävät kokemuksesta, miten ja missä järjestyksessä tällaisen rakennuksen purku suoritetaan.

– He kyllä tietävät, miten rakennus saadaan hallitusti purettua alas, ettei tule mitään odottamattomia sortumia.

Purkutyöstä saattaa aiheutua häiritsevää melua. Uussaari kuitenkin vakuuttaa, että he pyrkivät käyttämään sellaisia työmenetelmiä, jossa meluhaitat olisivat mahdollisimman vähäiset.

– Esimerkiksi iskuvasaroinnin pyrimme minimoimaan. Emme tosin ole joutuneet käyttämään iskuvasaraa ainakaan toistaiseksi, Uussaari sanoo.

Purusta tulevat jätteet yritys lajittelee normaalin kaavan mukaan. Suurimpina jätejakeina ovat betoni- ja tiilijäte.

– Ne käsitellään tässä tontilla hyödynnettävään palakokoon, jotta ne saadaan täältä kuljetettua suoraan hyötykäyttöön maarakennuskohteisiin.

Puujätteet ja sekalaiset kevytjätteet lajitellaan erikseen ja ne kuljetetaan paikalliselle vastaanottoasemalle, jossa jätteiden jatkojalostus toteutetaan.

– Metalliromu kuljetetaan romuliikkeisiin ja sitä käytetään hyödyksi uusioaineena sulatuksen kautta, Uussaari lisää.

Uussaari haluaa korostaa, että Totaalipurku Oy haluaa toimia vastuullisesti ja ekologisesti jätteiden kierrätyksessä.

– Tässäkin kohteessa uskon, että pääsemme yli 98 prosentin kierrätysasteelle. Periaatteessa kaatopaikalle päätyy hyvin pieni osa jätteistä.