Traficomilta iso tuki Ukiin työmatkaliikenteen ohjaukseen

0
Muun muassa Porin seudulta kuljetaan töihin Uuteenkaupunkiin. Osa työntekijöistä kulkee välimatkan bussilla.

Traficom on myöntänyt Uudenkaupungin kaupungille 19 500 euron valtionavustuksen liikkumisen ohjaukseen. Tuki on tarkoitettu työmatkaliikenteen selvitykseen sekä suunnitteluun.

Uudenkaupungin työpaikkamäärä on kasvanut viime vuosina merkittävästi ja se on aiheuttanut tilanteen, että tuhannet ihmiset kulkevat päivittäin Uuteenkaupunkiin töihin. Nyt kaupunki ja alueen tärkein työnantaja, Valmet Automotive, ovat yhdessä käynnistämässä hankkeen, jonka tarkoituksena on ensin selvittää, miten ihmiset kulkevat ja sen jälkeen laatia liikkumisen suunnitelma. Hanke on tarkoitus toteuttaa jo tänä vuonna.

Auto- ja akkutehtaalla käydään paljon töissä Turun, Rauman ja Porin seuduilta sekä muista lähikunnista. Työmatkaliikenne on keskeinen haaste sekä hiilineutraaliustavoitteiden että työvoiman saatavuuden kannalta. Hankkeessa etsitään ratkaisuja näihin haasteisiin. Avustushakemuksessa on alustavasti suunniteltu, että hanke alkaa henkilöstökyselyllä, sen jälkeen suunnittelutyötä tehdään kolmessa kehitystyöpajassa ja loppuraporttina on liikkumissuunnitelma.

Vastaava hanke on toteutettu muun muassa Jyväskylässä, jossa etsittiin ratkaisuja Valmetin työmatkaliikenteeseen. Hankkeen aikana henkilöautolla kulkeminen väheni ja joukkoliikenteen käyttö lisääntyi. Suurin vaikutus oli etätyön lisääntymisellä.