Ugissa työttömyys alenee yhä – Työvoiman kysyntä jatkuu voimakkaana Varsinais-Suomessa

0
Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömien määrä oli kaikissa ryhmissä pienempi kuin vuotta aiemmin.

Varsinais-Suomessa oli tammikuun viimeisenä päivänä avoimia työpaikkoja 10 800 kappaletta eli 75 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Kolmen viime kuukauden aikana uusia työpaikkoja on avautunut 84 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Eniten paikkoja on ollut auki hoitosektorilla, jossa työvoiman kysyntä on ollut yli 49 prosenttia kovempaa tänä vuonna verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen, sekä teollisuudessa ja hotelli-­ ja ravintolasektorilla.

Työpaikkamäärän kasvun ansiosta työttömiä oli tammikuussa selkeästi vähemmän kuin vuotta aiemmin kaikissa maakunnan seutukunnissa. Vakka-Suomessa oli maakunnan toiseksi alhaisin työttömyysaste, 7,4 prosenttia. Alin työttömyysaste oli Turunmaan saaristossa (7,1 prosenttia), korkein Turussa (10,3 prosenttia).

Kuntien väliset erot työttömyydessä ovat merkittäviä. Työttömyysprosentti on korkein Turussa (13,2 prosenttia) ja alin Sauvossa (4,2 prosenttia). Uudessakaupungissa työttömyysprosentti oli tammikuussa 7,2 prosenttia. Työttömiä oli 522, vuosi sitten 683. Myös muissa Vakka-Suomen kunnissa työttömyysprosentti oli viime vuotta alhaisempi. Laitilassa työttömyysprosentti oli 7,9, Pyhärannassa 7,8, Vehmaalla 5,9, Taivassalossa 8,8 ja Kustavissa 8,0.

Työttömien määrä on kasvanut koronakriisin seurauksena Varsinais-Suomessa sekä koko maassa. Ely-keskuksen ja TE-palvelujen työllisyyskatsauksessa todetaan, että erityisesti lomautettujen määrä on vahvasti koholla. Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli tammikuun lopussa yhteensä 26 700 työtöntä työnhakijaa, joista lomautettuna oli 5 300.

Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömien määrä oli kaikissa ryhmissä pienempi kuin vuotta aiemmin. Lomautettujen määrä on edelleen koholla normaaliin verrattuna ja se nousi Varsinais-Suomessa 400:lla tammikuun aikana.

Tammikuun lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 7 900, mikä on 22 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömistä oli alle 25- ­vuotiaita 300 ja alle 45- ­vuotiaita 3 100. Korkeakoulututkinnon suorittaneita heistä oli 22 prosenttia ja ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa 27 prosenttia.

Uudessakaupungissa pitkäaikaistyöttömiä oli tammikuussa 171.