Vehmaan seurakunnan itsenäisyyden puolesta

0

Mika Munkki toi mielipidekirjoituksessaan (22.2.2022) hyvin esiin Vehmaan seurakunnan tämänhetkisen tilanteen. Tuomiokapitulissa on päätetty, että suuret seurakunnat ovat avain onneen.

Vehmaan seurakunnan huonoa taloudellista tilannetta on nostettu kovin esiin. Taloudessa on eittämättä haasteita, mutta sitä tosiasiaa ei ole tuotu julki, että seurakunta on täysin velaton sekä viime vuosien positiivisten tillinpäätösten ylijäämät ovat käyttämättä.

Tässä myös herättää näin maallikolle epäilyksiä se, ettei mitään talousarviota ole meille Vehmaan päättäjille esitetty, missä ovat Uudenkaupungin sekä Vehmaan yhdistetyt toiminnot näkyvillä, josta ilmenisi syntyykö mitään todellista säästöä, ilman Vehmaan seurakunnan kaikkien toimintojen lakkauttamista.

Seurakuntien yhdistyminen tuo selvän riskin Vehmaalle. Miten käy esimerkiksi meidän lastenkerhoillemme, Myllyjärvelle ja suhteellisen vahvalle seurakuntaan kuuluvien jäsenmäärälle? Ensimmäisissä neuvotteluissa tuotiin esiin, että liittymällä nyt voidaan esittää omia ehtoja liitokseen suhteen, mutta tulevaisuudessa ei tätä mahdollisuutta enää olisi. Pidän pöyristyttävänä tällaista puhetta, koska koen sen vahvana painostamisena liitokseen.

Ratkaisuna pidän seurakunnan oman taloudenpidon entistä tarkempaa suunnittelua, sekä yhteisten virkojen järjestämistä muiden seurakuntien kanssa. Tässä virkojen uudelleen järjestämisessä olisi myös Tuomiokapituli suurena apuna.

Vehmaalla tulisi myös avata uudestaan keskusteluun kunnan ja seurakunnan yhteisen lastenkerhotoiminnan pitäminen. Tämä teettää enemmän työtä, mutta uskon lopputuloksen olevan kaikille parempi.

Janne Ahala

Vehmaan seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtaja