Aluevaltuutetuille iltakoulu organisaatiorakenteesta

0
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valtuusto kokoontui ensimmäistä kertaa viime viikolla.

Valmistelujohtaja Antti Parpo ja hankejohtaja Laura Saurama esittelivät ensimmäistä kertaa kokoontuneelle aluehallitukselle organisaatiorakenteen valmistelua. Organisaatiorakenne lähtee yhden johtajan mallista, eli yhdellä johtajalla olisi vastuu hyvinvointialueen taloudesta ja toiminnasta.

Hyvinvointialueen johtajan alaisuuteen tulevat talous, laki-asiat, kiinteistöt, viestintä, ICT, henkilöstöhallinto sekä järjestämispalvelut.

Järjestämispalvelut voitaisiin organisoida neljään tuotantolinjaan, jotka olisivat terveydenhuolto ja sairaanhoitopalvelut, perhe- ja sosiaalipalvelut, ikääntyneiden ja vammaisten palvelut sekä pelastuspalvelut. Vaihtoehtona voisi olla, että järjestämispalveluita olisikin viisi: sairaalapalvelut, sote-keskuspalvelut, perhe- ja sosiaalipalvelut, ikääntyneiden palvelut ja pelastuspalvelut.

Aluehallitus kävi lähetekeskustelun organisaation jatkovalmistelusta. Organisaatiorakenteesta järjestetään aluevaltuutetuille iltakoulu.