Etäjumppaa ja vertaisohjaajia luvassa ikäihmisille

0
Etäjumppa on terveysliikuntaa, johon jumppaaja osallistuu tabletin tai tietokoneen välityksellä.

Kaupungissa järjestetään jatkossa ikäihmisille etäjumppaa. Kaupungin hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta on käsitellyt kaupungille aiemmin luovutetun kiinteistön myynnistä saatujen varojen käyttöä tällä viikolla. Kaupungille on nimittäin muutama vuosi sitten testamentattu kiinteistö, jonka myynnistä saatuja varoja käytetään nyt vanhusten hyvinvointityöhön 50 000 euron edestä.

Etäjumpan avulla ikäihmisen on mahdollista liikkua myös silloin, kun kotoa lähteminen on vaikeaa esimerkiksi pitkien etäisyyksien tai heikentyneen toimintakyvyn takia. Etäjumppa sopii eläkeikäisille, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän. Etäjumppa on terveysliikuntaa, johon jumppaaja osallistuu tabletin tai tietokoneen välityksellä. Ohjaaja voi olla liikunnan ammattilainen tai koulutettu vapaaehtoinen.

Etäjumppalähetykset ovat reaaliaikaisia ja ne voivat olla myös vuorovaikutteisia. Kaupungin on hankittava toiminnan käynnistämistä varten ohjelmistoalusta sekä lainattavia tabletteja ikäihmisten käyttöön.

Kaupunki myös aikoo kouluttaa lisää liikunnan vertaisohjaajia ja sitä kautta kehittää liikuntatoimintaa ikäihmisille. Uudessakaupungissa on aiemmin järjestetty kaksi vertaisohjaajakoulutusta ja nyt on tarkoituksena jatkaa ohjaajien säännöllistä kouluttamista ja sitä kautta jalkauttaa toimintaa niin, että mahdollisimman moni ikäihminen pystyisi osallistumaan ohjattuun liikuntaan pitkistä etäisyyksistä tai toimintakyvyn heikentymisestä huolimatta.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta päätti tiistain kokouksessaan, että se kohdentaa saadut lahjoitusvarat etäjumppaan ja vertaisohjaajakoulutukseen.