Hyvinvointialueen kyselyyn vastauksia kaikista kunnista

0

Aluehallitus kokoontui jälleen tiistaina. Aluehallitukselle esiteltiin hyvinvointialueen strategiatyön pohjana käytettäviä kyselyitä, jotka on tehty tammikuussa. Väestökysely julkistettiin netissä. Lisäksi sote-henkilöstölle, luottamushenkilöille, ammattijärjestöjen edustajille, ylimmille viranhaltijoille sekä yrityksille ja yhteisöille on tehty omat kyselyt. Kyselyillä haluttiin selvittää muun muassa tämän hetkisten palveluiden toimivuutta ja miten lähipalvelut toteutuvat, jos lähipalvelun ajatellaan olevan saavutettavissa 20 minuutissa henkilöautolla.

Väestölle suunnattuun kyselyyn kertyi yhteensä 2093 vastausta alueen kaikista kunnista.

Henkilöstölle suunnattuun kyselyyn tuli yhteensä 1700 vastausta. Luottamushenkilöille suunnattuun kyselyyn tuli yhteensä 209 vastausta. Vastauksia tuli yhtä kuntaa lukuun ottamatta kaikista kunnista.

Järjestöille ja yrityksille suunnattuun kyselyyn tuli yhteensä 115 vastausta, joista viidennes oli yritysten edustajien vastauksia.

Hyvinvointialueen strategiaa on työstetty työpajoissa tammi-helmikuun aikana.