Ikääntyneiden palvelun tarve kasvaa

0

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle Ikäystävällinen Uusikaupunki 2019 – 2021 -suunnitelman voimassaolon jatkamista tämä vuoden eli hyvinvointialueelle siirtymiseen asti. Samalla valtuusto hyväksyisi päivitetyn toimenpideohjelman.

Suunnitelmassa arvioidaan, että ikäihmisten palvelun tarve kasvaa Uudessakaupungissa lähivuosina. Yli 75-vuotiaita on kaupungissa nyt 2 148 ja vuonna 2030 arviolta 3 079. Keskivaikean ja vaikean dementian esiintyvyys kasvaa ikääntyneiden määrän mukana. Nyt keskivaikeaa tai vaikeaa dementiaa Uudessakaupungissa sairastaa ikääntyneistä 472, vuonna 2030 vastaavan luvun arvioidaan olevan 620.

Kotihoidossa yli 75-vuotiaiden määrä lähes kaksinkertaistuu vuoteen 2030 mennessä ja ympärivuorokautisen hoidon paikkoja tarvittaisiin noin sata enemmän kuin nykyisin.

Yli 65-vuotiaista uusikaupunkilaisista erityiskorvattavia lääkkeitä käyttää vähemmän kuin vastaavanikäinen väestö keskimäärin Suomessa. Tämä viittaa siihen, että pitkäaikaissairastavuutta on Uudessakaupungissa vähemmän. Sen sijaan psykoosin vuoksi erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen 65 vuotta täyttäneiden osuus on hieman suurempi kuin vastaavanikäisessä väestössä koko maassa.