Kalasataman laajentaminen etenee

0

Suukarin alueen kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma tulevat nähtäville. Kaupunginhallitus päätti asiasta maanantaina. Asemakaava-alue sijoittuu Uudenkaupungin sataman alueelle, Suukarin niemen länsirannalle. Asemakaavatyön tavoitteena on mahdollistaa Suukarin kalasataman toiminnan kehittäminen.

Kalasataman kehittäminen on ollut suunnitteilla useita vuosia. Suukarin alue on melko täyteen rakentunut ja alueen ahtaus aiheuttaa haittaa kalasataman toiminnalle ja vaikeuttaa osaltaan myös merisataman laajentumista. Kalastus, kalankäsittely ja kalanjalostus ovat merkittävä osa Uudenkaupungin elinkeinorakennetta. Suukarin kalasataman kautta puretaan vuosittain muun muassa 35 miljoonaa kiloa silakkaa.

Kaava-alueen pinta-ala on noin 7 hehtaaria. Kalasataman alue on Uudenkaupungin Satama Oy:n omistuksessa. Kalasataman kulkuyhteys vanhan junaraiteen ylityksen jälkeen osoitetaan ajoyhteytenä kaavassa satama-alueelle.