Kaupunginhallitus kävi läpi aloitteita

0

Teija Uitto

Kaupunginhallitus kävi maanantaina läpi tukun aloitteita. Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittiin aloite leikkipuistojen päivittämisestä. Aloitetta ei viedä valtuustoon.

Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että vuosina 2017–2020 tehdyistä kuntalaisaloitteista keskeneräisiä ovat vielä aloite Ykskoivun uimapaikasta koirille, Ykskoivun uimarannan kunnostaminen kesäksi 2020, Käätyjärven rantojen ruoppaus ja kunnostus sekä korotettu suojatie Suulakujan ja Muurainpolun risteykseen.

Kaupunginhallitus päätti listata tiedoksi valtuustolle ne aloitteet, jotka on jo käsitelty. Näitä ovat aloite lasten leikkikenttien turvallisuudesta, Eino Kilven muistolaatasta, Etelä-Karjalan mallin käyttöön ottamisesta lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi kouluissa, valotaideviikko Uudessakaupungissa, ”koulutusputki” erityisen tuen opiskelijoille, kotihoidon kuntalisän käyttöönotto, vauvaraha, kaupungin työntekijöiden jaksaminen, kotoutuslautakunnan perustaminen, osallistavan budjetoinnin ottaminen käyttöön, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen hankinnan keskeyttäminen, A-killan toiminnan turvaaminen, kaupungin alueella olevien velattomien vesiosuuskuntien siirto Uudenkaupungin Veden omistukseen, ruoan laatu päiväkodeissa, kouluissa ja vanhuspalveluyksiköissä, talviuimapaikka kaupunkialueelle, koululaisten Hyvän mielen päivä sekä matkailijoiden viihtymisen ja liikkumisen parantaminen.