Koulut valmistautuvat ukrainalaislasten opetukseen– Tarkat tiedot lasten ja nuorten ikäluokista puuttuvat yhä

0
Kaupungin kouluissa valmistaudutaan ukrainalaislasten opettamiseen.

Kaupungin opetustoimi on valmistautunut ukrainalaisoppilaiden vastaanottoon siten, että Kalantiin perustetaan uusi alakoululuokka. Kyseessä on valmo-luokka eli peruskouluun valmistavan opetuksen luokka.

– Haemme parhaillaan tähän toimintaan opettajaa. Uudenkaupungin yhtenäiskoulun yläkoulun valmo-luokalle mahtuu muutama oppilas ja yläkouluikäiset ukrainalaiset menevät sinne, kaupungin opetustoimenjohtaja Arja Kitola kertoo.

Myös Lokalahden koulu valmistautuu ainakin yhden ukrainalaisoppilaan vastaanottamiseen. Jos Lokalahdelle saapuu useampiakin ukrainalaisoppilaita, on siellä Kitolan mukaan valmiudet myös oman valmo-ryhmän perustamiseen.

Opetustoimessa on Kitolan mukaan kuitenkin vielä hyvin hatarat tiedot ukrainalaisista lapsista ja nuorista. Kaupunkiin on saapunut jo esikoulu- ja perusopetusikäisiä sekä lukioikäisiä ukrainalaisia. Tarkkoja tietoja uusista bussilastillisista ja heidän aikatauluistaan kouluille ei ole tullut.

– Elämme päivän kerrallaan tämän asian suhteen ja teemme yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Kaupungin kriiisityö selvittelee eri perheiden tilannetta. Joku lapsista haluaa heti kouluun ja osa ei siihen vielä kykene, Kitola lisää.

Kitola muistuttaa, ettei ukrainalaislasten kanssa tarvita pelkästään kielitaitoa, vaan heidän opettajansa joutuu vastaanottamaan suuren kriisin kokeneita ihmisiä.

– Opettaja ja koko koulu tarvitsevat rinnalleen myös mielenterveydellistä osaamista, joten hoidamme kokonaisuutta laajassa yhteistyössä eri tahojen kanssa, Kitola sanoo.

Ukrainasta saapuvat puhuvat äidinkielenään ukrainaa tai venäjää. Isommat ukrainalaisoppilaat puhuvat myös jo englantia.

– Olemme saaneet ennakoivia ohjeita erilaisiin tilanteisiin. Heti, kun tiedämme tarkemmin, kuinka paljon oppilaita ja millainen tilanne on, niin aikuisten vastaanoton eli Arvon kriisityöntekijät kouluttavat henkilöstöämme, Kitola kertoo.

Varhaiskasvatuksen puolelle kaupungissa suunnitellaan ukrainalaislapsia varten avoimen päiväkodin toimintaa. Kitola korostaa, että varhaiskasvatuksen lakisääteiset henkilöstömitoitukset ovat niin tiukkoja, että olemassa oleviin lapsiryhmiin ei mahdu lisää väkeä.

– Varhaiskasvatuksen puolella on myös henkilöstöpulaa, mutta etsimme ukrainalaislapsia varten tiloja parhaillaan, Kitola selventää.