Kustavi mukaan uimataitotutkimukseen – Lasten uimataidosta kerätään tietoa valtakunnallisesti

0
Kustavilaislasten uimataitoa selvitellään tänä vuonna. Arkistokuva

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH) ja Jyväskylän yliopiston toteuttaman Uimataitotutkimuksen tiedonkeruu on käynnistynyt. Valtakunnallisessa tutkimuksessa selvitetään kuudesluokkalaisten ja ensimmäistä kertaa myös esikouluikäisten uima- ja vesitaitoja.

Otokseen on valikoitunut 73 kuntaa eri puolilta Suomea. Vakka-Suomesta mukaan on valittu Kustavi. Vastaajaksi tavoitellaan yli 5 000 kuudesluokkalaista ja 1 000 esikoululaista vanhempineen.

Valtakunnallinen Uimataitotutkimus toteutetaan nyt kuudennen kerran. Tavoitteena on selvittää lasten uimataidon trendiä vertailemalla nyt saatavia tuloksia aiempien vuosien tuloksiin. Tällä kertaa tutkimuksessa selvitetään myös koronapandemian ja siitä aiheutuneiden rajoitusten vaikutuksia lasten uimataitoon.

– Hyvä uimataito ja hyvät vesiturvallisuustaidot mahdollistavat turvallisen liikkumisen vesillä ja veden äärellä läpi elämän. Suomessa koulujen uimaopetuksella on tutkitusti merkittävä rooli lasten uimaan oppimisessa. Säännöllinen ja laadukas uimaopetus kouluissa lisää merkittävästi uimataitoisten määrää, painottaa SUH:n koulutussuunnittelija Tero Savolainen .

– Uimataitotutkimuksessa selvitetään esikouluikäisten lasten käsitystä omista vesitaidoista sekä lasten vanhempien arvioita lastensa taidoista. On mielenkiintoista nähdä, miten esikouluikäiset lapset itse taitojaan arvioivat ja eroavatko arviot vanhempien arvioista, liikuntapedagogiikan apulaisprofessori Arja Sääkslahti Jyväskylän yliopistosta jatkaa.

Ensimmäisiä tutkimustuloksia Uimataitotutkimuksesta on odotettavissa Uimataitoviikolla toukokuun puolivälissä. Kokonaisuudessaan tutkimus ja siihen liittyvä raportti valmistuu vuoden loppuun mennessä.