Kustavilla 15. ylijäämäinen vuosi

0

Kustavin kunta on vuodesta 2006 alkaen tehnyt ylijäämäisiä tilinpäätöksiä. Viime vuosi ei ollut poikkeus, sillä kunta teki viime vuonna 3 243 euroa ylijäämää. Vuodelta 2021 kirjattavan ylijäämän jälkeen aiemmat ylijäämät mukaan laskien ylijäämää kertyy taseeseen kaikkiaan 3 733 681 euroa.

Kustavin viime vuoden vuosikate oli 182 572 euroa. Kunnan lainamäärä oli vuoden lopussa 2124 euroa asukasta kohti eli reilut kaksi miljoonaa euroa. Lainamäärä on pienentynyt vuodesta 2020.

Kuntakonsernin ylijäämä oli 71461 euroa. Konsernitilinpääötös käsittää Kustavin kunnan, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän, Varsinais-Suomen liiton kuntayhtymän, Kiinteistö Oy Kustavinrivin ja Kiinteistö Oy Kustavin Sadon yhdistetyt tiedot kunnan omistusosuuksien mukaisessa suhteessa.

Kustavissa oli viime vuoden lopussa 968 asukasta.