Lähisairaalan osastot yhdistetään väliaikaisesti

0

Uudessakaupungissa on lähisairaalan osastoilla ja kotisairaalatoiminnassa kärsitty vaikeasta henkilöstövajeesta jo pitkään. Sairaanhoitajapulaa on jouduttu paikkamaan vuoronvaihtojen ja ylitöiden avulla. Sijaisia ei ole saatu, ei pidempiaikaisiin, eikä lyhytaikaisiin sijaisuuksiin. Pelkästään pidempiä poissaoloja, hoito- ja opintovapaita, paikkaamaan pitäisi välittömästi saada 7-8 hoitotyötä tekevää sijaista.

Lisäksi pelkästään maaliskuussa on kaksi henkilöä irtisanoutunut ja avoinna ollutta vakituista työpaikkaa haki vain yksi henkilö. Myös kesän osalta näyttää siltä, että lähisairaalan osastoille tai kotisairaalaan ei löydy sijaisia.

Näistä syistä johtuen on päätetty yhdistää lähisairaalan osastot 1 ja 2 tilapäisesti elokuun loppuun saakka. Yhdistetyn osaston paikkaluku on 30. Tällä järjestelmällä pystytään turvaamaan myös kotisairaalan toiminta kesäkuukausien ajan. Kotisairaalan toiminnan sujuva jatkuminen on erityisen tärkeää saattohoitopotilaille ja palveluasumiselle. Saattohoitosopimuksen tehneitä potilaita on tälläkin hetkellä kotisairaalan kirjoilla reilut kolmekymmentä.

Alun perin lähisairaalan osasto oli tarkoitus yhdistää vain kesäkuukausien ajaksi, mutta jatkuvasti paheneva henkilöstövaje vaatii sen, että osastot yhdistetään jo pääsiäisviikolla.