Metsä Group vahvistaa paikallispalveluja Vakka-Suomessa

0
Metsä Groupin metsäasiantuntijat Johanna Mikkola ja Eetu Heino ja piiripäällikkö Jari Mäntylä Laitilan uuden toimiston edustalla.

Metsä Groupin Turun hankintapiiri avaa paikallistoimiston Laitilaan S-marketin yhteydessä oleviin tiloihin. Lähipalveluiden vahvistamisella halutaan varautua puun kysynnän kasvuun ensi syksynä, kun Metsä Fibren uusi Rauman saha valmistuu.

Toimistossa työskentelee kaksi metsäasiantuntijaa. Syyskuun alussa aloittanut Johanna Mikkola vastaa Uudenkaupungin pohjoisosien ja Pyhärannan alueista. Hän kertoo jo ehtineensä tutustua alueen metsäomistajiin.

– Täältä löytyy hakkuupotentiaalia, Mikkola kuvailee toiminta-aluettaan.

Laitilan alueesta vastaa helmikuun alussa aloittanut Eetu Heino . Heino kertoo siirtyneensä metsänhoitoyhdistyksestä Metsä Groupin palvelukseen.

– Olemme varsinaissuomalaisittain hyvin metsäisellä alueella. Täällä perinteinen suomalainen metsä sivuelinkeinona näkyy ja pysyy ihmisillä. Täällä on vahvat metsänhoidon perinteet, hyviä metsiä ja aktiivisia metsänomistajia, Heino kertoo.

Metsä Groupin toimialaa ovat sekä puukauppa että metsänomistajille suunnatut palvelut, kuten esimerkiksi raivaukset, maanmuokkaukset ja lannoitukset. Lisäksi metsänomistajien on mahdollista saada apua ja tukea muun muassa sukupolvenvaihdoksiin ja verotusasioihin.

Metsänomistajille suunnattujen palveluiden kysyntä on viimeisen viidentoista vuoden aikana kasvanut noin kymmenellä prosentilla vuosittain.

– Omistusrakenne on tehnyt sen, että kaupunkilaisten metsänomistajien ja sitä myöden palveluiden tarvitsijoiden määrä on kasvanut, piiripäällikkö Jari Mäntylä kertoo.

– Suomi on palveluyhteiskunta, ja yhtä lailla se tarkoittaa sitä, että myös metsänhoitopalveluita ostetaan enemmän, Heino lisää.

Toimistossa on nyt tilat kahdelle metsäasiantuntijalle, mutta jos tarvetta tulee, niin tilaa on kolmannellekin.

– Toimistohan on sellainen, että mitä enemmän nämä ihmiset ovat poissa toimistosta, sen tyytyväisempi olen. Asiakaspalvelutyötä tehdään tuolla kentällä. Toimistossa ei siis ole mitään aukioloaikoja vaan tapaamiset tulee sopia erikseen, Mäntylä kertoo.

Ukrainan sota ja epävarma maailmantilanne heittävät varjonsa myös lähitulevaisuuden talousnäkymien päälle. Mäntylä myöntää, että kuluvan vuoden talouskasvu jäänee ennakoitua pienemmäksi. Puunomistajan ei kuitenkaan hänen mukaansa kannata jäädä odottamaan taloustilanteen kääntymistä.

– Nyt voi olla hyvä aika tehdä puukauppa, koska syksyn osalta kukaan ei oikein tiedä vielä mitään, hän lisää.

Toisaalta Mäntylä muistuttaa, että metsä kasvaa, vaikka taloustilanne heikkenisikin.

– Metsällä on hyvä tulevaisuus.

Venäläisen tuontipuun väheneminen lisää kotimaisen puun kysyntää. Myös Metsä Group keskeytti puun tuonnin sodan syttymisen jälkeen. Yhtiö nojaa toiminnassaan pitkälti kotimaiseen puuhun, mutta se on tuonut Venäjältä koivukuitua. Sen korvaaminen kokonaan kotimaisella koivukuidulla vaatisi niin laajat hakkuut, ettei se ole käytännössä mahdollista.

– Koivukuidun kokonaismäärä vähenee, minkä vuoksi käytetään enemmän havukuitua. Ja kun puhutaan havupuista niin ollaan ihan oikeassa paikassa maantieteellisesti, kun ollaan Vakka-Suomessa. Täällä riittää männiköitä.

Hanna Hyttinen

Rauman saha

Investoinnin arvo on noin 200 miljoonaa euroa.

Saha työllistää suoraan noin 100 henkilöä

 

ja koko suorassa arvoketjussa noin 500 henkilöä.

Sahan vuosituotanto on noin 750 000 kuutiota

 

mäntysahatavaraa.

Vuotuinen Suomesta hankittavan tukin käyttö sahalla

 

on noin 1,5 miljoonaa kuutiota.

Tuotanto käynnistyy sahalla vuoden 2022 kolmannen

 

neljänneksen aikana.

Lähde: Metsä Group

Metsä Group

Kansainvälisesti toimiva metsäteollisuuskonserni, joka työllistää 9 500 ihmistä.

Liikevaihto oli viime vuonna 6 miljardia euroa.

Metsä Group muodostuu Metsäliitto Osuuskunnasta, siihen kuuluvista Metsä

 

Forestista ja Metsä Woodista sekä osuuskunnan tytäryhtiöistä Metsä Tissuesta, Metsä Boardista ja Metsä Fibrestä.

Metsäliitto Osuuskunta on Metsä Groupin emoyritys, ja osuuskunnan jäseninä on lähes 100 000 metsänomistajaa.

Lähde: Metsä Group